Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.7MDO-kompetanse i sykehus

En multidisiplinær spesialist er en nyttig ressurs for dialog og samarbeid innen spesialisthelsetjenesten. Tannleger og MDO-tannleger som har erfaring med denne pasienter i sykehus mener at MDO-kompetanse vil kunne sikre helhetlig tilnærming til målgruppen.

Det er dessuten vesentlig med riktig kompetanse i dialog med leger ved behandling av pasientkasus der tannbehandling er en nødvendig del av den medisinske behandlingen, eller der den medisinske kompleksiteten hos pasienten gjør at egnet tannbehandling ikke lar seg gjennomføre utenfor sykehus. Fagmiljøene ved UiB og UiO påpeker at tverrfaglig samhandling i sykehus er krevende og at det er nødvendig med praktisk erfaring for å beherske kommunikasjon og ha god kjennskap til sykehusjournalene. En multidisiplinær spesialist kan bidra til bedre kommunikasjon mellom tannhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for somatisk og psykisk helse, da medisinsk kompetanse og samarbeidskompetanse er en viktig del av MDO-utdanningen.

Universitetene er av den oppfatning at det er nødvendig med klinisk praksis i sykehus som en del av MDO-utdanningen, ikke kun hospitering. De mener at det bør vurderes en lignende modell med sykehustjeneste som ved utdanning av spesialister innen fagområdet oral kirurgi og oral medisin.

Siste faglige endring: 18. mai 2022