Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.5Samarbeid med andre helsetjenester

MDO-tannlegen kan bidra til samordning mellom tannhelsetjenesten og andre helsetjenester, uavhengig av forvaltningsnivå, slik at pasienter får koordinerte helsetjenester tilpasset sine behov, dette i tråd med Primærhelsemeldingen (2014).

For å nå pasienter som gjerne selv ikke oppsøker tannhelsetjenesten, vil et samarbeid med kommunehelsetjenesten kunne bidra til å identifisere pasienter med behov og eventuelle rettigheter, jf. den nasjonale faglige retningslinjen Oppfølging av personer med store og sammensatte behov (2017). Et tilgjengelig tilbud i kommunen f.eks. tannpleier i kommunen, nevnes av flere som et riktig bidrag for å gi disse pasientene et godt tilbud (pkt. 4.1). Her kan også primærhelseteam og oppfølgingsteam (pkt. 1.2) være sentrale i å avdekke behov for tannhelsefaglig behandling. Hvis disse pilotprosjektene videreføres trenger den offentlige tannhelsetjenesten en formalisert tilknytning til disse teamene.

Siste faglige endring: 18. mai 2022