Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.4Forebygging, behandlingsplanlegging og oppfølging

Tilbudet til pasientene som er i målgruppen for MDO-tannlege bør vektlegge forebygging. Forebygging er viktig både ved oppfølging på klinikk hos tannhelsepersonell og ved opplæring i daglig forebyggende tann- og munnstell. Dette for at pasientene skal oppnå best mulig tannhelse i et livsperspektiv og for at kostnadene både for pasientene og samfunnet holdes så lave som mulig. Dette er ellers gjerne utfordrende pasientgrupper å behandle, ofte med avansert og omfattende behandling som medfører store kostnader. Derfor er det viktig med et varig tannbehandlingstilbud som følger opp de forebyggende tiltakene for hver enkelt pasient, og at alle kategorier tannhelsepersonell samarbeider med øvrig helsetjeneste om aktuelle helsefremmende tiltak for pasientene.

Behandlingsplanlegging og vurdering av prognose i samarbeid med pasienten, pårørende eller helse- og omsorgspersonell, er en vesentlig del av et godt tilbud. Dette for å sikre kvaliteten på behandlingen og riktig tidsbruk, også for å unngå å gå i gang med unødvendig avansert tannbehandling.

Siste faglige endring: 18. mai 2022