Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.3Angstbehandling

Noen pasienter i målgruppen trenger å forebygge tannbehandlingsangst som barriere for å ta imot et behandlingstilbud, og noen trenger behandling av andre psykiske lidelser/tilstander for å kunne motta tannbehandling.

Et tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling/odontofobi (TOO) er under oppbygging i alle fylker. Ventetidene for behandling er jevnt over for lange og tilbudet bør videreutvikles. Det fylkeskommunale tilbudet til TOO-pasienter er evaluert våren 2021 (PwC 2021b). Evalueringen viser at TOO er et viktig tilbud for personene i målgruppen som i tillegg til å bidra til bedre tannhelse også bidrar til livsmestring.

I de tilfeller hvor disse pasientene trenger behandling av en tannlegespesialist ville MDO-tannlege være godt egnet. For TOO-pasienter med problemer med relasjonsbygging kan bytte mellom ulike spesialister være til hinder for å motta adekvat odontologisk behandling. Se også pkt. 4.1.

Siste faglige endring: 18. mai 2022