Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5Anbefalte tiltak

Basert på utfordringene som er beskrevet i kapittel 3 og gjennomgangen av rettslige spørsmål i kapittel 4 har Helsedirektoratet vurdert hvilke tiltak som kan bidra til at flere barn blir medisinsk undersøkt ved Statens barnehus. I det følgende kapittelet beskrives de anbefalte tiltakene, forventede effekter og forutsetninger. Listen er ikke uttømmende.

5.1. Styrke tverrdepartemental styring av barnehusene

5.2. Helsepersonell må involveres i planlegging av saken

5.3. Sikre en rutine for tilbud om MU

5.4. Sikre at det er tilstrekkelig og tilgjengelig helsepersonell med riktig kompetanse på barnehuset

5.5. Kompetanseheving og fagutvikling i sosialpediatri

5.6. Tilrettelegge for tverrfaglig samarbeid

5.7. Sikre system for kunnskapsoppbygging og kvalitetsforbedring

5.8. Sikre tilfredsstillende fasiliteter og utstyr

5.9. Forbedre logistikken der barna har lang reisevei

Siste faglige endring: 28. oktober 2022