Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Rettslige spørsmål

En del av utfordringene beskrevet i kap. 3 knytter seg til rettslige forhold, ved at personellet som er involvert i saker på barnehuset er usikre på – og/eller mangler kunnskap om – rettsreglene. Det kan også være et spørsmål om regelverket er tilstrekkelig tilpasset målsetningen om en koordinert og helhetlig ivaretakelse av barna.

Nedenfor omtales de sentrale rettslige spørsmålene i utfordringene som har blitt løftet frem. 

4.1. Manglende deltakelse fra helsetjenesten i samråd 1

4.2. Henvisning til medisinsk undersøkelse

4.3. Samtykke til medisinsk undersøkelse

4.4. Deling av taushetsbelagt informasjon

4.5. Avklaring av hvor journal skal skrives og hvor bilder skal lagres

Siste faglige endring: 06. februar 2023