Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.2Henvisning til medisinsk undersøkelse

Møtene med barnehusene har gitt informasjon om at personellet på barnehusene er usikre på hvem som kan henvise til MU.

I folketrygdloven kap. 5 og poliklinikkforskriften er det regler om hvem som kan henvise til spesialisthelsetjenesten for at det skal kunne kreves hhv. kreve refusjon og kreve egenandel. Ut over dette er det ingen krav om bestemte henvisere til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. MU i barnehussaker godtgjøres etter ISF-regelverket, og enhver på barnehuset kan dermed i teorien henvise til/be om at det gjennomføres en MU.

Det er likevel viktig at barnehuset har rutiner for henvisning til MU, som sikrer at det er gjort en forsvarlig vurdering av spørsmålet. I denne bør inngå retningslinjer for hvem som skal henvise. Det naturlige er at det er en ansatt på barnehuset som henviser til MU, f.eks. barnehusets leder eller en person med et relevant ansvarsområde.

Også barnevernets (evt. omsorgstjenestens) representant inn i barnehussaken vil kunne be om/henvise til MU dersom det følger av barnehusets rutiner. Merk at den medisinske undersøkelsen likevel ikke skjer med hjemmel i barnevernloven, men som del av barnehussaken. Det vil bl.a. si at det må samtykkes til undersøkelsen som beskrevet nedenfor i pkt. 4.3.

Siste faglige endring: 28. oktober 2022