Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.2Helsepersonell må involveres i planlegging av saken

Beskrivelse av tiltak

Kvalifisert helsepersonell har best forutsetning for å vurdere om det skal gjennomføres en medisinsk undersøkelse av barnet. Helsedirektoratet mener derfor at det er nødvendig at helsepersonell, herunder sosialpediater, blir involvert i vurderingen av om det skal gjennomføres KRMU, MU eller ingen medisinsk undersøkelse i hver enkelt sak. Helsepersonell må også delta i samråd 1, som anbefalt i Faglige råd. Dersom det er viktig for straffesporet kan helsepersonell som deltar i samråd 1, eller på annet tidspunkt i planleggingsfasen, være en annen enn den som utfører den medisinske undersøkelsen. NOVA anbefaler liknende tiltak (Bakketeig et al., 2021).

Helsedirektoratet anbefaler

  • Sosialpediater involveres i vurderingen av om det skal tilbys KRMU eller MU
  • helsepersonell involveres i planlegging av saken, senest samråd 1.

Effekt av tiltak 

  • Flere barn blir henvist til MU/KRMU
  • tydeligere prioritering av hvem som skal til MU/KRMU
  • gjensidig forståelse og kompetanse for hverandres fagområder  
  • helse blir en mer integrert del av barnehuset
  • bedre tverrsektoriell og tverrfaglig samhandling.

Forutsetning

  • Hvis helsepersonell skal med i samråd 1 forutsetter det, etter det Helsedirektoratet forstår, en endring av forskrift om tilrettelagte avhør. Om de foreslåtte tiltakene i dette punktet også forutsetter endring i annet regelverk som ligger under justis, må vurderes i samråd med POD/JD
  • tilstrekkelig bemanning med helsepersonell.

Siste faglige endring: 28. oktober 2022