Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.9Forbedre logistikken der barna har lang reisevei

Beskrivelse av tiltak

Hovedregelen er at barnet skal sikres et tilbud om medisinske undersøkelser ved Statens barnehus. For barn med lang reisevei til barnehus kan det være utfordringer som gjør det hensiktsmessig med alternative løsninger. Helsedirektoratet foreslår derfor at det nedsettes en tverrfaglig arbeidsgruppe for å se på alternative løsninger for hvordan barn med lang reisevei kan sikres et tilbud om medisinske undersøkelser. Arbeidsgruppen bør foreslå tiltak basert på at medisinske undersøkelser som hovedregel skal gjennomføres på barnehuset. Lokale tilpasninger må vurderes for det enkelte barnehus. Mandatet til arbeidsgruppen kan omfatte en vurdering av:

  1. Om medisinske undersøkelser kan gjennomføres før TA
  2. om medisinsk undersøkelse kan gjøres som ambulant tjeneste
  3. om medisinske undersøkelser kan gjøres på lokalt sykehus
  4. hvordan skaffe og ivareta følgepersoner
  5. hvordan tilrettelegge for overnatting for barn og følgeperson
  6. finansieringsansvar
  7. vakt- eller beredskapsordninger for helsepersonell fra sykehuset for å ivareta medisinske undersøkelser knyttet til sakene på barnehusene utenom ordinær åpningstid

Effekt av tiltak 

 • Flere barn kan få tilbud om MU/KRMU
 • likeverdige tjenester til alle barn uavhengig av bosted
 • forutsigbarhet for alle involverte parter
 • redusert belastning for barn og følgeperson.

Forutsetning 

 • Etablering av arbeidsgruppe som kan utrede overnevnte

Siste faglige endring: 28. oktober 2022