Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.8Sikre tilfredsstillende fasiliteter og utstyr

Beskrivelse av tiltak

For at helsepersonell skal kunne tilby medisinske undersøkelser til alle barn på barnehuset anbefaler Helsedirektoratet at barnehusene kartlegger behovet for flere undersøkelsesrom på sitt barnehus. Dette for å unngå at mangel på undersøkelsesrom blir en flaskehals for gjennomføring av medisinske undersøkelser.

Videre må det sikres at barnehusene har nødvendig utstyr tilgjengelig for at helsepersonell skal kunne gjennomføre undersøkelsen som anbefalt i Faglige råd. Det må sikres at bilder, video, sporsikringsmateriale, dokumenter, rapporter og journal dokumenteres og oppbevares på egnet område iht. regelverket.

Helsedirektoratet anbefaler at det er tilgjengelig adekvat arbeidsplass for helsepersonell til å utføre andre nødvendige oppgaver i tiden som ikke benyttes til medisinske undersøkelser.

NOVA har foreslått et liknende tiltak og Helsedirektoratet er gjort kjent med at Politidirektoratet er i gang med å undersøke mangler ved fasilitetene for medisinske undersøkelser ved det enkelte barnehus (Bakketeig et al., 2021, s. 18).

Effekt av tiltak 

  • legger til rette for flere medisinske undersøkelser
  • økt tilstedeværelsen av helsepersonell på barnehuset, som igjen øker muligheten for at barn kan bli henvist til medisinske undersøkelser på kort varsel.

Forutsetning 

  • dialog mellom barnehusene og helsepersonell om behov
  • finansiering avklares og sikres
  • anskaffelser gjøres

Siste faglige endring: 28. oktober 2022