Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Organisering

Helsedirektoratet har en koordinerende rolle i arbeidet med å styrke allmennlegetjenesten. Arbeidet er organisert i et program med styringsstruktur og tilknyttede referansegrupper.

Helsedirektoratets rolle

Helsedirektoratets gjennomføringsapparat for handlingsplanen skal gjennomføre tiltakene som treffer direktoratet, koordinere arbeidet og sørge for god involvering av eksterne aktører.

Videre skal Helsedirektoratet følge med på effekten av tiltakene, og jevnlig analysere utviklingen, gi råd og rapportere status på måloppnåelse til departementet. Direktoratets ansvar inkluderer anskaffelse og oppfølging av ekstern evaluator.

Arbeidet med å styrke allmennlegetjenesten trekkes i 2021 frem som en av fire strategier som Helsedirektoratet skal gi særlig prioritet til oppfølgingen av.

Organisering av arbeidet

Helsedirektoratets arbeid med handlingsplanen involverer alle divisjoner og en rekke avdelinger i direktoratet. Arbeidet er organisert i et program med programkontor og programstyre bestående av direktoratets divisjonsdirektører og ekstern brukerrepresentant. Programmet er forankret i divisjon kvalitet og forløp, avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester. 

Programmet koordinerer, styrer og følger opp implementering av prosjekter og aktiviteter for å levere forbedringer som skal bidra til planens måloppnåelse. I løpet av programmet, vil prosjekter initieres, gjennomføres og avsluttes.

Det er under programmet etablert en felles ekstern referansegruppe som er bredt sammensatt av brukerorganisasjoner, forskningsmiljøer, fagorganisasjoner og andre relevante aktører. Programmets referansegruppe følger gjennomføringen av handlingsplanen, er kontaktnettverk og en arena for innspill og diskusjon. Noen av prosjektene under handlingsplanen har også etablert egne arbeidsgrupper eller referansegrupper med spisskompetanse.

Først publisert: 23.11.2021 Siste faglige endring: 07.02.2024 Se tidligere versjoner