Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Allmennleger i spesialisering (ALIS)

Krav til spesialisering i allmennmedisin gir kommunene en tydeligere plikt for tilrettelegging av spesialistutdanningen. ALIS-kontorene bistår kommunene i dette arbeidet.

Krav til spesialisering i allmennmedisin

Fra 1. mars 2017 er spesialisering i allmenn­medisin obligatorisk for alle nye leger i allmennpraksis som ikke allerede er spesia­lister eller under veiledning for godkjenning som allmennlege. Det er unntak for vikariater av en viss lengde og for andre typer spesia­lister som jobber i annet allmennlegearbeid. Minst to år av spesialistutdanningen skal foregå i åpen uselektert allmennpraksis.

Fra 1. mars 2019 trådte nye bestemmelser om spesialistutdanning for leger i kraft som gir kommunene en tydeligere plikt til å tilrettelegge for spesialiseringen. Det stilles krav om hvor mange timer veiledning kommunen minimum skal tilby den enkelte lege som er under spesialisering i allmennmedisin.

ALIS-kontor

I 2020 ble det opprettet 5 ALIS-kontor, i Bodø, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Hamar. Kontorene skal rådgi kommunene i sine regioner om rekrutteringstiltak som kan inngå i ALIS-avtaler, bistå med maler for ALIS-avtaler, innhente og formidle erfaringer med de ulike tiltakene og bistå for øvrig i spesialistutdanningen i allmennmedisin. Målet er gode og enhetlige utdanningsløp. Alle kommuner med ALIS-kandidater skal kunne tilby forutsigbare utdanningsløp med veiledning, supervisjon og læringsaktiviteter.

Les mer om ALIS-kontorene

Tilskuddsordningen Nasjonal ALIS og veiledning

Hvem er vi og hvor finner du ditt ALIS-kontor? (ks.no)

Først publisert: 23.11.2021 Siste faglige endring: 07.02.2024 Se tidligere versjoner