Tema
Vold og overgrep

Helsetjenesten har en viktig rolle i å forebygge, avverge og avdekke vold og overgrep. Helsetjenestens ansvar omfatter oppfølging og behandling av både volds- og overgrepsutsatte og utøvere. Kompetansen i helsetjenesten og samhandling med andre aktører vil ha betydning for kvaliteten på tilbudet.

Forebygge, avdekke og avverge vold og overgrep


Nye, likelydende lovbestemmelser skal bidra til større bevissthet rundt og økt ansvarlighet knyttet til å forebygge, avdekke og avverge vold og overgrep. Helsedirektoratet har sendt ut informasjon til alle landets kommuner, til regionale helseforetak og fylkeskommunene om hvordan dette skal forstås.