Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9. Barnemishandling, seksuelle overgrep eller omsorgssvikt av barn og unge

Det brukes ulike begreper om vold mot barn og de kan overlappe hverandre.

  • Barnemishandling og vold er overordnede begreper som omfatter alt; fysisk og psykisk vold, seksuelle og psykiske overgrep og omsorgssvikt. En vanlig oppfatning av begrepene er nok at de omfatter fysisk vold.
    I retningslinjen benyttes oftest barnemishandling, overgrep og omsorgssvikt. 
  • Overgrep: Incest og andre seksuelle overgrep eller psykiske overgrep/vold. «Overgrep» brukes ofte synonymt med «seksuelle overgrep» i retningslinjen.
  • Omsorgssvikt (vanskjøtsel, «neglect»): En omsorgsperson forsømmer å dekke barnets grunnleggende behov slik at barnet utsettes for fysisk eller psykisk skade eller fare. 
  • «Dental neglect» er en form for omsorgssvikt som ofte benyttes i litteraturen om manglende oppfølging av nødvendige tannhelsebehov. I retningslinjen benyttes «alvorlig omsorgssvikt» synonymt med «omsorgssvikt».

I helsepersonelloven brukes «mishandling eller andre former for alvorlig omsorgssvikt» og tannhelsetjenesteloven bruker «vold eller seksuelle overgrep». Formuleringene omfatter både fysisk og psykisk vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt.

  • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) benytter vold og overgrep mot barn som overordnete begreper, se her om begrepene Vold og overgrep.

Siste faglige endring: 31. mars 2022