Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10. Det bør inngås samarbeidsavtaler mellom det enkelte barnehus og helseforetakets barne- og ungdomsavdeling

En samarbeidsavtale kan bidra til å konkretisere rammene for samarbeid mellom barnehusene og helseforetakene.

Praktisk informasjon

For å sikre likeverdige utredninger i alle barnehusene har Helsedirektoratet i samarbeid med barnehusene, lokale helseforetak og politidirektoratet utarbeidet en mal for samarbeidsavtale (PDF) mellom det enkelte barnehus og det lokale helseforetaket som er utpekt til å gi bistand til Statens barnehus.

Malen bør benyttes i sin helhet, men det kan tillegges supplerende avtaler ved behov for tilpasninger til lokale forhold.

Siste faglige endring: 28. mars 2019