Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helsedirektoratet har innført elektronisk rapportering via Altinn for å gjøre prosessen sikrere og bedre. Vi vil ikke akseptere rapportering utenom Altinn.

Kommunene skal fylle ut skjemaet i Altinn, signere og sende det inn gjennom Altinn til signering av revisor.

Som en overgangsordning skal skjema for revisorattestasjon (vedlegg 2), hvor revisorene, sammen med rådmann, underskriver på et dokument, fremdeles fylles ut og oppbevares i kommunen.

Signering på skjemaet i Altinn

For deg som skal rapportere:

 • Du må skaffe deg MinID eller en av de andre innloggingsalternativene til Altinn (obligatorisk)
 • Du må be om å få delegert rollen «Helse, sosial og velferdstjenester» i din virksomhet (obligatorisk) 
 • Den enkelte revisor som skal signere på skjemaet må inneha rolle enten som "ansvarlig revisor" eller "revisormedarbeider" (obligatorisk) 
 • Ved innlogging må man velge å representere kommunen (virksomheten), og ikke seg selv. Dette gjelder både den som skal fylle ut skjemaet på vegne av kommunen og den ansvarlige revisoren (obligatorisk)
 • Skjemaet utfylles og signeres av kommunen. Skjemaet blir dermed frigjort og sendt til den ansvarlige revisoren
 • Skjemaet kontrolleres, signeres og sendes inn av revisoren. Skjemaet sendes dermed til Helsedirektoratet

Registrering av revisor i Enhetsregisteret

Revisor må være registrert som revisor for virksomheten i Enhetsregisteret for å kunne signere på skjemaet. Virksomheten må benytte Samordnet registermelding for offentlig forvaltning på Altinn til å melde revisor. Kommunestyret kan selv avgjøre om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annen revisor. Det er lagt til rette for å melde revisor uansett hvordan kommunen organiserer revisjon, enkelt og elektronisk ved bruk av Samordnet registermelding for offentlig forvaltning. Dersom skjema sendes inn av et underlagt organisasjonsledd i kommunen (for eksempel helse- og sosialetaten i en kommune), må revisor være registrert for denne virksomheten.

Når revisorrollen er registrert på virksomheten i Enhetsregisteret, vil revisor automatisk få Altinn-rollen "ansvarlig revisor" og revisor kan signere på det aktuelle skjemaet for kommunen. I tilfeller der et revisorfirma er registrert på kommunen i Enhetsregisteret er det daglig lederen av revisorfirmaet som skal få Altinn-rollen "ansvarlig revisor". Daglig lederen kan selv delegere rollene "Ansvarlig revisor" og "Revisormedarbeider" videre til ansatte i firmaet.

Grensejusteringer mellom kommuner 

Antall personer med psykisk utviklingshemming for kommuner som berøres av grensejusteringer og/eller sammenslåinger

Kontakt

Helsedirektoratet: postmottak@helsedir.no. Merk e-posten med saksnummer 15/1524.

For veiledning i spørsmål om innlogging, navigering eller delegering av roller: Kontakt Altinn brukerservice: 75 00 60 00 / support@altinn.no.

Kommuner som får vertskommunetilskudd i 2021

 • Askøy
 • Sogndal (tidl. Balestrand)
 • Brønnøy
 • Bærum
 • Egersund
 • Kinn
 • Gran
 • Halden
 • Hamar
 • Holmestrand
 • Trondheim (tidl. Klæbu)
 • Kvam
 • Kvæfjord
 • Indre Fosen
 • Orkland (tidl. Meldal)
 • Moss
 • Nome
 • Nord-Aurdal
 • Ringerike
 • Ringsaker
 • Saltdal
 • Sortland
 • Stange
 • Stjørdal
 • Sandefjord
 • Søndre Land
 • Vestnes
 • Østre Toten
 • Ålesund
 • Ås

Sist faglig oppdatert: 17. januar 2020