Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10. Endringslogg

17. oktober 2022

Kapittel Delkapittel Endring
2. Samarbeid og kompetanse Samarbeid om habilitering Tatt inn omtale av Helsefellesskapene
Tverrfaglig samarbeid Endret i tråd med endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator). Oppdatert lovverk og veiledere.
4. Livsfaser og overganger God start for barnet og familien Endret i tråd med endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator). Oppdatert lovverk og veiledere.
5. Habilitering og bistand i dagliglivet God ernæring  Endret i tråd med Retningslinje for underernæring. Under "Praktisk": Link til MST-skjema
God seksuell helse Under Begrunnelse: Lagt inn Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 Forsvarlighet
Forebygge rusmiddelproblemer Under Begrunnelse: Lagt inn Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 Forsvarlighet
6. Helseoppfølging Bistå med legemiddelhåndtering

Endret i tråd med nye Nasjonale faglige råd Legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang

Siste faglige endring: 17. oktober 2022