Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester

Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere kan søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene. Tilskuddet forvaltes av Helsedirektoratet og er bevilget over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjettkapittel 575, post 60.

Slik blir prosessen

  • Frist for å oversende av skjema til revisor:
    15. mars 2021
  • Frist for rapportering:
    03. mai 2021
  • Forventet utbetalingsdato:
    28. juni 2021

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert rollen Helse-, sosial- og velferdstjenester i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Fra og med rapporteringen for 2020 skal kommunene fylle ut skjemaet i Altinn og sende det inn gjennom Altinn til signering av revisor. Revisoren kontrollerer, legger ved sin uttalelse, signerer og sender skjemaet inn til Helsedirektoratet.

Vedlegg – Altinn veiledning (PDF) 

Regelverk

Først publisert: 10.01.2019 Sist faglig oppdatert: 21.01.2021 Se tidligere versjoner

Kontakt

Pierre.Olongo.Omedikonga@helsedir.no