Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rettigheter for personer med funksjonsnedsettelser under pandemien

Koronasituasjonen kan være krevende for personer med funksjonsnedsettelser, deres pårørende og for ledere og ansatte som jobber i helse- og omsorgstjenestene. Smitteverntiltak kan gripe inn i grunnleggende rettigheter. Det er viktig at ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten har kunnskap om ivaretakelse av disse grunnleggende rettighetene, samt andre pasient- og brukerrettigheter under pandemien.

 • 18. januar 2022
 • 13:00–14:00
 • Webinar
 • Gjennomført, se opptak og presentasjoner
Webinar

Opptak

Her kan du se opptaket av webinaret.

Presentasjoner

Program

 • Konferansier / Helga Katharina Haug, Helsedirektoratet / Manus (PDF)
 • Velkommen / Ellen Rønning-Arnesen, Helse- og omsorgsdepartementet / Manus (PDF)
 • Grunnleggende rettigheter / Eli Knøsen, Likestillings- og diskrimineringsombudet / Manus (PDF)
 • Pasient og brukerperspektivet / Berit Therese Larsen, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon / Manus (PDF)
 • Pårørendeperspektivet / Anita Vatland, Pårørendealliansen / Manus (PDF), Presentasjon (PDF)
 • Råd om smittevern i private hjem, risiko og utbruddshåndtering / Anita Wang Børseth, Folkehelseinstituttet / Manus (PDF), Presentasjon (PDF)
 • Anbefalinger fra Helsedirektoratet / Per-Christian Wandås, Helsedirektoratet / Manus (PDF)

Målgrupper

 • Ledere og ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
 • Personer med funksjonsnedsettelser og deres pårørende

Arrangører

Webinaret arrangeres i samarbeid med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner (SAFO), Unge funksjonshemmede, Mental Helse, Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), Pårørendealliansen og Nasjonalforeningen for folkehelsen, samt Folkehelseinstituttet og Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Først publisert: 12.01.2022 Sist faglig oppdatert: 27.01.2022 Se tidligere versjoner