Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

18. Appendix

18.1. I Prognosegrupper etter IGCCCG

18.2. II Modifisert Royal Marsden Hospital Stadium

18.3. III Flytskjema: RPLND av seminom i klinisk stadium IIA–IIB (≤ 3 cm)

18.4. IV Flytskjema: Metastatisk seminom med god prognose, unntatt klinisk stadium IIA–IIB (≤ 3 cm) egnet for kirurgi

18.5. V Flytskjema: Metastatisk seminom med intermediær prognose

18.6. VI Flytskjema: Non-seminom CS IIA Mk- ved diagnosetidspunkt/stadiebestemmelse

18.7. VII Flytskjema: Metastatisk non-seminom med god prognose, unntatt CS IIA Mk-

18.8. VIII Flytskjema: Metastatisk non-seminom med intermediær og dårlig prognose, unntatt ikke-pulmonal visceral metastase eller primær mediastinal tumor1

18.9. IX Flytskjema: Metastatisk non-seminom med dårlig prognose med ikke-pulmonal visceral metastase eller primær mediastinal tumor

18.10. X Flytskjema: Ekstragonadal germinalcellekreft (EGCT)

18.11. XI Flytskjema: Hjernemetastaser ved diagnose

18.12. XII Flytskjema: Hjernemetastaser ved residiv etter CR

18.13. XIII Flytskjema - «Salvage»-behandling ved initial metastatisk sykdom

18.14. XIV Oppfølgingsplan for seminompasienter

18.15. XV Oppfølgingsplan for pasienter med non-seminom stadium I, overvåkning

18.16. XVI Oppfølgingsplan for pasienter med non-seminom stadium I, adjuvant BEP

18.17. XVII Oppfølgingsplan for pasienter med non-seminom etter behandling for metastatisk eller tilbakevendende sykdom

18.18. XVIII Pasientforløp

18.19. XIX MR-protokoll

18.20. XX BEP

18.21. XXI EP

18.22. XXII Karboplatin

18.23. XXIII TIP

18.24. XXIV PEI

18.25. XXV GOP

18.26. XXVI EMA-CO

18.27. XXVII CE høydose kjemoterapi med autolog stamcellestøtte

18.28. XXVIII Diagram med halveringstid for ß-hCG

18.29. XXIX Diagram med halveringstid for AFP

Siste faglige endring: 15. april 2021