Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

18.27. XXVII CE høydose kjemoterapi med autolog stamcellestøtte

Dag T –7

Innleggelse. Nylig evaluering av ukorrigert GFR ved bruk av Cr-EDTA/iohexol må ha blitt utført! Overveielser ifb. med nyrefunksjon1.

Hvis kroppsoverflaten overstiger 2,2 m2, må det utføres individuell evaluering av pasientens konstitusjon.

Start Allopurinol 300 mg x 1

Blodprøver inkludert AFP og ß-hCG

Dag T –6

Antiemetisk profylakse

Etoposid 560 mg/m2 i 4000 ml 0,9 % NaCl over 6 timer (maksimal konsentrasjon 0,4 mg/ml), maksimal dose 1340 mg2 

Karboplatin 8 x (GFR + 25) mg i 1000 ml 5 % glukose over 1 time,
maksimal dose 1085 mg3

GFR skal være den ukorrigerte/absolutte verdien

Dag T –5

Antiemetisk profylakse

Etoposid 560 mg/m2 i 4000 ml 0,9 % NaCl over 6 timer (maksimal konsentrasjon 0,4 mg/ml), maksimal dose 1340 mg2 

Karboplatin 8 x (GFR + 25) mg i 1000 ml 5 % glukose over 1 time, maksimal dose 1085 mg3 

GFR skal være den ukorrigerte/absolutte verdien

Dag T –4

Antiemetisk profylakse

Etoposid 560 mg/m2 i 4000 ml 0,9 % NaCl over 6 timer (maksimal konsentrasjon 0,4 mg/ml), maksimal dose 1340 mg2

Karboplatin 8 x (GFR + 25) mg i 1000 ml 5 % glukose over 1 time,
maksimal dose 1085 mg3

GFR skal være den ukorrigerte/absolutte verdien

Dag T –3

Antiemetisk profylakse

Etoposid 560 mg/m2 i 4000 ml 0,9 % NaCl over 6 timer (maksimal konsentrasjon 0,4 mg/ml), maksimal dose 1340 mg2

Karboplatin 8 x (GFR + 25) mg i 1000 ml 5 % glukose over 1 time,
maksimal dose 1085 mg3

GFR skal være den ukorrigerte/absolutte verdien

Dag T –2

 

Dag T –1

Opphør av allopurinol

Dag T –0

Autolog stamcelleinfusjon, ca. 72 timer etter avsluttet kjemoterapi

Dag T +1

Start G-CSF 5μg/kg til nøytrofile er >1,0 i tre påfølgende dager

1 Hvis ukorrigert/absolutt GFR >120 mL/min, eller pasientene har avvikende kroppssammensetning, for eksempel fedme eller ødem, kan følgende beregningsverktøy brukes www.egfr.se. Ved avvikende resultater mellom metoder kreves det ekstra årvåkenhet ved doseringen av karboplatin. 
2 Maksimal dose etoposid beregnet fra en kroppsoverflate på 2,4 m2.
3 Maksimal dose karboplatin beregnet ut fra en ukorrigert/absolutt GFR på 130 mL/min.

Tilleggsmerknader: Pasienten bør overvåkes nøye med hensyn til væskebalanse. Pasienten bør motta minst 6 l væske/m2/24 timer. Hvis pasienter har væskeretensjon, bør det gis diuretika. Karboplatin kan også blandes i 0,9 % NaCl. Ved infeksjon under eller etter HDCT er aminoglykosider kontraindisert.

Siste faglige endring: 15. april 2021