Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

18.24. XXIV PEI

Testikkelkreft - PEI XXIV.png

Spesielle tiltak 
Cisplatin: S-kreatinin før hver syklusstart. Hvis patologisk, utføres iohexol-clearance. Cisplatin gis med forsert diurese. 
CAVE! aminoglykosid skal ikke gis under eller en måned etter cisplatinbehandling. 
Ifosfamid: Vær observant på cystittplager. Hematuri stiks ved behov. Hvis 3+ avbrytes ifosfamidbehandling. 

Anbefalinger for dosereduksjon 
Benmargstoksisitet
Nøytrofile >< 109/L TPK
>< 109/L
Preparat, % av full dose  Tiltak
    1 2 3+4

Gi behandling. G-CSF iht. lokale retningslinjer. Merk! - hvis TPK ca. 50, skal nadir være passert! 

Behandlingen utsettes i maksimalt 3 dager. Behandlingen kan imidlertid gis etterfulgt av G-CSF hvis situasjonen krever det! Behandlingen utsettes til TPK ≥ 50. 

> 0,5 og
< 1,0 
≥50 100 100 100
< 0,5  ≥50  
  ≥50  

 

Nedsatt nyrefunksjon*
Korrigert iohexol-clearence (ml/min/1.73 m2), normalverdi 80-125 for 18-50 år.
50-59 100 100 100 Cisplatin gis kun i 4 dager
Cisplatin gis kun i 3 dager
Ifosfamid og Mesna gis kun i 4 dager.
Cisplatin erstattes med Karboplatin dosert etter Calverts formel AUC 7**
Ifosfamid og Mesna gis kun i 4 dager 
40-49 100 100 100
<40 100   100
       
       
Korrigert iohexol-clearance (ml/min/l, 73 m2), normalverdi 60-110 for 51-65 år. 
40-49 100 100 100

Cisplatin gis kun i 4 dager 
Ifosfamid og Mesna gis kun i 4 dager 
Cisplatin erstattes med Karboplatin dosert etter Calverts formel AUC 7**
Ifosfamid og Mesna gis kun i 4 dager

<40 100   100
* Men, hvis nedsatt nyrefunksjon skyldes tumorobstruksjon, skal det gis full dose Cisplatin. Nefrostomi kan være nødvendig. 
**Totaldose Karboplatin, mg = 7 x (ukorrigert clearence ml/min + 25). Karboplatin gis kun dag 1!
Testikkelkreft - PEI XXIV 2.png

Prehydrering: 
1000 NaClila 2 tim. 

Hydrering under behandlingen: 
I løpet av behandlingsdøgnet gis ytterligere minst 2000 ml væske po eller iv. 

Posthydrering: 
Døgnet etter siste cisplatininfusjon minst 2000 ml. Hvis pasienten ikke kan drikke denne mengden selv, skal væske gis iv. 

Diuresen i løpet av behandlingsdøgnet samt døgnet etter den siste cisplatinbehandlingen skal være > 400 ml/4 tim. Måling starter samtidig med start av prehydrering. 

Siste faglige endring: 15. april 2021