Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

18.19. XIX MR-protokoll

Anbefalt protokoll for MR av abdomen ved oppfølging av pasienter med testikkelkreft

Generell bildeprotokoll for utstyr med magnetfelt på 1,5T og 3T. Undersøkelsen utføres etter minst fire timers faste.

Foruten en koronar lokalisator (helst STIR-eller HASTE-basert) utføres det transversale T2-vektede (helst «konvensjonelle» TSE-/FSE-sekvenser eller HASTE-sekvenser avhengig av utstyr) T1-vektede (helst DIXON-basert 3D) pulssekvenser med maksimal 4 mm snittykkelse og maksimum 10 % avstand mellom snittene fra diafragma til symphysis pubica. Den spatielle oppløsningen bør maksimeres med det spesifikke utstyret som brukes.

Endelig utføres transversale (multi-shot) EPI-baserte DWI-sekvenser med en maksimal snittykkelse på 6 mm med samme dekning med b-verdier på 0 og 800 s/mm2 og inkludert et ADC-kart.

Det er viktig at undersøkelsene utføres og tolkes på et senter med både kompetanse, et tilstrekkelig kontinuerlig antall abdominale MR samt tilgjengelighet på teknologer og radiologer som er kjent med det relevante mønsteret av tumorresidiv i denne pasientgruppen for å legge vekt på de riktige aspektene ved undersøkelsen både med hensyn til forberedelse, gjennomføring og tolkning. Det er viktig at undersøkelsene er fokusert på retroperitoneum siden dette er den viktigste lokalisasjonen for tilbakefall i denne pasientgruppen.

MR abdomen SWENOTECA

Sekvens

STIR/HASTE

Lokalisator

TSE/FSE

T1 «spoiled» gradientekko

T2/EPI b0_b800

Vekting

T1 eller 2

T2

T1

DWI

Orientering

Cor

Ax

Ax

Ax

TR /TE (ms)

4–5000/82

4–6000/100

165/2 i motsatt fase

5600/60

Synsfelt (mm)

480x275

320–400x275

320–400x275

320–400x275

Matrise

256/128

512/215

256/136

192/156

Tykkelse/dst (mm)

5/1

Min

Min

5/1

NEX/NSA

1

1

1

4

Antall seksjoner

       

Dekning

Hele abdomen

Diafragma­symfyse

Diafragma­symfyse

Diafragma­symfyse

Skannetid (min:sek)

       

Ytterligere behandling

☐  Ingen

☐  Cellegift (type og antall kurer: ____________________________ )

☐  Strålebehandling

☐  Operasjoner i tillegg til fjerning av testikkelen   _____________________________

Dato for siste kontroll:   __________________     Sykehus: ______________________

Behandlende lege:         __________________     Telefon: ______________________

Du har vært til avsluttende sykehuskontroll etter tidligere behandling for testikkelkreft. Det er svært liten risiko for tilbakefall av sykdommen. Dette skrivet bør tas med ved senere kontakter med helsevesenet.

Det er en økt forekomst av ny svulst i gjenværende testikkel og det er viktig med regelmessig selv-undersøkelse. Menn som tidligere er behandlet med cellegift og/eller strålebehandling har en økt risiko for høyt blodtrykk, overvekt, forhøyet kolesterol og hjerte-karsykdommer. Derfor er det lurt å avstå fra røyking, forsøke å unngå overvekt og trene regelmessig. Dessuten kan en ny krefttype utvikles flere år etter behandling med cellegift og/eller strålebehandling. Vi anbefaler deg å kontakte fastlegen din hvis du opplever helseproblemer i fremtiden.

Du har også en risiko for lave nivåer av mannlige kjønnshormoner. Kjønnshormonnivåene dine bør kontrolleres hvis du opplever energiløshet eller manglende seksuell interesse/funksjon.

Menn behandlet med full kjemoterapi eller strålebehandling for metastatisk sykdom anbefales regelmessige helsekontroller (f.eks. hvert 2.–5. år) hos fastlegen:

  • Blodtrykk, høyde og vekt
  • Blodprøver som inkluderer fastende lipider (totalkolesterol, HDL- og LDL-kolesterol, triglyserider), glukose, HbA1c og kjønnshormoner (testosteron, SHBG, LH og FSH) ved symptomer på hypogonadisme
  • Klinisk undersøkelse ved symptomer
  • Initier bildebehandling eller henvis til spesialist ved mistanke om tilbakefall, sekundærkreft eller kontralateral testikkelkreft

Formålet med disse kontrollene er å forebygge, identifisere og muligens behandle komplika­sjoner etter den gjennomgåtte kreftbehandlingen. Hvis det oppdages unormale verdier ved disse kontrollene, initieres det ytterligere oppfølging hos fastlegen.

Siste faglige endring: 15. april 2021