Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

18.20. XX BEP

Testikkelkreft - Bep 1.png

Spesielle tiltak
Cisplatin: S-kreatinin før hver syklusstart. Hvis patologisk, utføres iohexol-clearance. Cisplatin gis med forsert diurese. 
CAVE! aminoglykosid skal ikke gis under eller en måned etter cisplatinbehandling. 
Bleomycin: hvis toksisk reaksjon på bleomycintilførsel (feber, frysninger) gis steroider som Deltison 25 mg per os eller 3-4 mg Betapred. Heretter gis steroider profylaktisk før bleomycin. 

Anbefalinger for dosereduksjon: Benmargstoksisitet 

Benmargstoksisitet 

Nøytrofil x 109/L TPK x 109/L Preparat, % av full dose Tiltak
    1 2 3 Gi behandling. G-CSF iht. lokale retningslinjer. Merk! - hvis TPK ca. 50, skal nadir være passert!
Behandlingen utsettes i maksimalt 3 dager. Behandlingen kan imidlertid gis etterfulgt av G-CSF hvis situasjonen krever det! 
Behandlingen utsettes til TPK ≥ 50
> 0.5 og <1,0 ☐ 50 100 100 100
< 0,5 ≥ 50  
  < 50  
Anbefalinger for dosereduksjon: Nedsatt nyrefunksjon
Nedsatt nyrefunksjon*
Korrigert iohexol-clearence (ml/min/1.73 m2), normalverdi 80-125 for 18-50 år. 
50-59 100 100 100 Cisplatin gis kun i 4 dager
40-49 50 100 100 Cisplatin gis kun i 3 dager
< 40 0 100 ** Cisplatin erstattes med Karboplatin dosert etter Calverts formel AUC 7**
Korrigert iohexol-clearence (ml/min/1,73 m2), normalverdi 60-110 for 51-65 år. 
40-49 50 100 100 Cisplatin gis kun i 4 dager 
< 40 0 100 ** Cisplatin erstattes med Karboplatin dosert etter Calverts formel AUC 7**
* Men, hvis nedsatt nyrefunksjon skyldes tumorobstruksjon, skal det gis full dose Cisplatin. Nefrostomi kan være nødvendig. 
**Totaldose Karboplatin, mg = 7 x (ukorrigert clearence ml/min + 25). Karboplatin gis kun dag 1!
Merk 
Bleomycin: CAVE! Det foreligger fare for alvorlig pneumonitt. Vær observant på tegn på pneumonitt. Økt risiko ved høy akkumulert totaldose, nedsatt nyrefunksjon, eldre pasienter, høy O2-konsentrasjon i inhalert luft, tidligere eller samtidig strålebehandling mot thorax. 
Testikkelkreft - Bep 2.png
Testikkelkreft - Bep 3.png

 

Siste faglige endring: 15. april 2021