Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

18.1. I Prognosegrupper etter IGCCCG

Non-seminom Seminom

God prognose

Primærlokalisasjon: Testis eller retroperitoneum
og
ingen ikke-pulmonale viscerale metastaser (for eksempel lever, skjelett, hjerne)
og alle gode markører
ß-hCG < 5000 IU/L (1000 µg/L) og
AFP < 1000 µg/L og
LDH < 1,5 x ULN

Alle primærlokalisasjoner
og 
ingen ikke-pulmonale viscerale metastaser (for eksempel lever, skjelett, hjerne)
og
Uansett ß-hCG, uansett LDH,
normal AFP

Intermediær prognose

Primærlokalisasjon: Testis eller retroperitoneum
og
ingen ikke-pulmonale viscerale metastaser (for eksempel lever, skjelett, hjerne)
og
intermediære markører
ß-hCG ≥ 5000 IE/L og ≤ 50000 IE/L eller
AFP ≥ 1000 og ≤ 10000 μg/L eller
LDH ≥ 1,5 x ULN ≤ 10 x ULN

Ikke-pulmonale viscerale metastaser (for eksempel lever, skjelett, hjerne)

Dårlig prognose

Primærtumor i mediastinum
eller
ikke-pulmonale viscerale metastaser (for eksempel lever, skjelett, hjerne)
eller dårlige markører
ß-hCG > 50000 IE/L) eller
AFP < 10000 µg/L eller
LDH > 10 x ULN

Ingen seminom med dårlig prognose

Siste faglige endring: 15. april 2021