Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

18.5. V Flytskjema: Metastatisk seminom med intermediær prognose

Testikkelkreft - flytskjema V.png
 

1 Hos pasienter med kontraindikasjoner mot bleomycin eller hjernemetastase bør PEI velges
2 Ved markørnegativ sykdom og mangel på radiologisk respons etter to kurer med kjemoterapi,
bør muligheten for teratom vurderes og det bør utføres en biopsi
3 Maksimal kumulativ dose bleomycin er 300 000 enheter
4 Ved positive markører etter kjemoterapi, diskuter innenfor SWENOTECA
5 Ikke tidligere enn 9 uker etter dag 1 av den siste kuren med cellegift

Siste faglige endring: 15. april 2021