Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

18.8. VIII Flytskjema: Metastatisk non-seminom med intermediær og dårlig prognose, unntatt ikke-pulmonal visceral metastase eller primær mediastinal tumor1

Flytskjema - Metastatisk non-seminom med intermediær og dårlig prognose.png
 

1 Markører for intermediær prognose: AFP ≥1000 – 10 000 ng/ml eller ß-hCG ≥5000–50 000 IE/L eller
LDH ≥1,5 – 10 x øvre normalgrense;
Markør for dårlig prognose: AFP >10 000 ng/ml eller ß-hCG >50 000 IU/L eller LDH >10 x øvre normalgrense;
t½ ok: AFP ≤7 dager, ß-hCG ≤3 dager, markør t½ forsinket: AFP ≤7 dager, ß-hCG ≤3 dager, progresjon av markør: Reevaluer for behandlingsresistent metastase (hjerne/skjelett) eller ny primærsvulst; progresjon: Diskuter innen SWENOTECA
3 Ved initial behandling med PEI: Intensiver til TIPS 
4 Alltid kirurgi av restsykdom ved non-seminom om mulig, også kirurgi ved PR TM+ med fallende/stabile markører

Siste faglige endring: 15. april 2021