Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

18.7. VII Flytskjema: Metastatisk non-seminom med god prognose, unntatt CS IIA Mk-

Flytskjema - Metastatisk non-seminom .png
 

1 Hos pasienter uten forhøyede markører før oppstart av kjemoterapi og radiologisk regresjon < 25 % bør kirurgi vurderes hos pasienter med hovedsakelig teratom i testikkelen
2 Markør t½ ok: AFP ≤7 dager, ß-hCG ≤3 dager, markør t½ forsinket: AFP ≤7 dager, ß-hCG ≤3 dager, progresjon av markør: Reevaluer behandlingsresistent metastase (hjerne/skjelett) eller ny primærsvulst, vurder kirurgi
3 Ved initial behandling med PEI: Intensiver til TIPS
4 Alltid kirurgi av restsykdom ved non-seminom om mulig

Siste faglige endring: 15. april 2021