Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

18.25. XXV GOP

Testikkelkreft - GOP XXV .png

Spesielle tiltak 
Oxaliplatin: Ved polynevropati gis substitusjon med kalsium og magnesium. 

Paklitaksel premedisinering: 30 min før infusjon gis inj Betametason 6 mg iv. Gis kun dag 1 og 8 i syklus 1 hvis ingen uønskede reaksjoner har inntruffet. Inj. Clemastin 2 mg iv inj. Ranitidin 50 mg iv gis i samtlige sykluser. 

Kontroll av puls og blodtrykk før og 15 min etter infusjonsstart dag 1 og 8 i syklus 1. 

Akuttbrikke + PM for tiltak ved akutte allergiske reaksjoner skal være tilgjengelig. Lege skal kunne nås på personsøker. Se også "Håndtering av mild reaksjon ved Taxolinfusjon". 

Anbefalinger for dosereduksjon 

Testikkelkreft - GOP XXV 2.png
Testikkelkreft - GOP XXV 3.png

 

Siste faglige endring: 15. april 2021