Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9. Al-amyloidose

Anbefalinger:

  • Ved lokalisert amyloidose anbefales kirurgisk eksisjon av affisert område hvis dette er klinisk indisert. Hos pasienter hvor eksisjon ikke er mulig er behandling med laser eller radioterapi en mulighet.
  • For pasienter under 70 år uten komorbiditet er høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) førstelinjebehandling.
  • Induksjonsbehandling med daratumumab- CyBorDex anbefalt til alle som skal til HMAS.
  • Der daratumumab-CyBorDex ikke kan benyttes, anbefales CyBorDex eller MelBorDex.
  • Førstelinjebehandling til pasienter som ikke er kandidat for HMAS er avhengig av Mayo stadium.
  • For pasienter i Mayo stadium I anbefales daratumumab-CyBorDex.
  • For pasienter i Mayo stadium 2 og 3A anbefales dosejustert daratumumab-CyBorDex.
  • For pasienter i Mayo stadium 3B anbefales behandling med doseredusert MelBorDex.

9.1. Introduksjon og epidemiologi

9.2. Lokalisert amyloidose

9.3. Diagnostikk og screening

9.4. Evaluering av klonal plasmacellesykdom

9.5. IgM amyloidose og amyloidose ved andre lymfoproliferative tilstander

9.6. Evaluering av organaffeksjon etter verifisert AL amyloidose

9.7. Screening mtp amyloidose hos pasienter med MGUS/myelomatose

9.8. Prognose og stadieinndeling

9.9. Førstegangsbehandling av systemisk AL amyloidose

9.10. Pasienter som er kandidater for HMAS

9.11. Adjuvant behandling

9.12. Behandling av residiv

Siste faglige endring: 28. august 2023