Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.6. Evaluering av organaffeksjon etter verifisert AL amyloidose

Hos alle pasienter med verifisert AL amyloidose må man kartlegge organaffeksjon og grad av denne. Anbefalt utredning av organaffeksjon er oppsummert i tabell 9.1.

Tabell 9.1

Tabell 9.1

Organ

Utredning

Hjerte

Alle pasienter:

Troponin og NT-Pro-BNP

EKG (low voltage)

Ekkokardiografi (systolisk og diastolisk funksjon, intraventrikulær septum fortykkelse)

24-timers telemetri/Holtermonitorering anbefales til alle med påvist hjerteamyloidose og ved klinisk mistanke om arytmi.

Nyre

Alle pasienter:

Kreatinin, eGFR, s-albumin

U- albumin/ kreatinin ratio

Lever

Alle pasienter:

Leverfunksjonstester spes ALP

Evaluering av leverstørrelse (klinisk eller billeddiagnostisk)

Tarm

Ved indikasjon

Gastro-og/ eller koloskopi med biopsier ved gastrointestinale symptomer inkl. blødning

Nevropati

Alle pasienter:

Klinisk evaluering

Ortostatisk BT måling

Ved klinisk indikasjon

Elektromyografi og nevrografi

Koagulasjon

Alle pasienter:

INR, APTT. Faktor X måling hvis INR er over referanseområde eller ved klinisk blødningstendens

Endokrinopati

Alle pasienter:

Thyroidea funksjonstester, vitamin D og fastende blodsukker

Ved indikasjon

kjønnshormoner

Lunge

Ved indikasjon

Spirometri og røntgen thorax

Siste faglige endring: 23. desember 2021