Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

13. Arbeidsgrupper

Barnekirurgi

Ragnhild Emblem, leder – Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst
Stein Erik Haugen – St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge
Øystein Drivenes – St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge
Dejan Varinac – Helse Bergen, Helse Vest
Christian Rushfeldt – Universitetssykehuset Nord-Norge, Helse Nord
Eshna Ali – Fastlege

Barnesykdommer

Elisabeth Siebke, leder – Helse Møre og Romsdal, Helse Midt-Norge
Ellen Nordal – Universitetssykehuset Nord-Norge, Helse Nord
Gottfried Greve – Helse Bergen, Helse Vest
Kari Løvendahl Mogstad – Fastlege
Kristina Flemming – Universitetssykehuset Nord-Norge, Helse Nord
Leif I. Brunvand – Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst

Blodsykdommer

Jens Petter Strømsheim, leder – Akershus universitetssykehus, Helse Sør-Øst
Mats Irgen Olsen – Universitetssykehuset Nord-Norge, Helse Nord
Aymen Bushra Ahmed – Helse Bergen, Helse Vest
Marit Karlsen – Fastlege

Endokrinologi og endokrinkirurgi

Turid Aas, leder – Helse Bergen, Helse Vest
Kristian J. Fougner – St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge
Ingrid Nordheim – Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst
Bjørn Gunnar Nedrebø – Helse Fonna, Helse Vest
Fuk-Tai Sundvor – Fastlege
Sindre Børke – Diabetesforbundet

Fordøyelsessykdommer

Einar Husebye, leder – Vestre Viken, Helse Sør-Øst
Ragnar Breckan – Nordlandssykehuset, Helse Nord
Helge Waldum – St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge
Trond Engjom – Helse Bergen, Helse Vest
Jon Lunde – Sykehuset i Østfold, Helse Sør-Øst
Bjørn Moum – Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst
Knut Arne Wensaas – Fastlege
Arne Schatten – Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Thomas Glott, leder – Sunnaas sykehus, Helse Sør-Øst
Eva Reiten Bovim – St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge
Lars Nysether – Sunnaas sykehus, Helse Sør-Øst
Guri Heiberg – Universitetssykehuset Nord-Norge, Helse Nord
Torgeir Hellstrøm – Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst
Till Uhlig – Diakonhjemmet, Helse Sør-Øst
Matthias Hütler – Helse Bergen, Helse Vest
Trond Egil Hansen – Fastlege
Laila Bakke – Brukerrepresentant

Gastroenterologisk kirurgi

Gerd Tranø, leder – St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge
Pål Wiik – Akershus universitetssykehus, Helse Sør-Øst
Rolv-Ole Lindsetmo – Universitetssykehuset Nord-Norge, Helse Nord
Håvard Luong Thorsen – Helse Fonna, Helse Vest
Arnulf Kjos – Sykehuset Innlandet, Helse Sør-Øst
Paul Juul-Hansen – Fastlege
Arne Schatten – Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF)

Geriatri

Olav Sletvold, leder – St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge
Paal Naalsund – Haraldsplass Diakonale sykehus, Helse Vest
Pål Friis – Sørlandet Sykehus, Helse Sør-Øst
Sigurd Vatn – Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst
Stian Endresen – Fastlege
Signe Marie Stray Ryssdal – Pensjonistforbundet

Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Kari Krum Bang, leder – Vestre Viken, Helse Sør-Øst
Bernt Tunold – Sørlandet Sykehus, Helse Sør-Øst
Jasmina Tajsic – Universitetssykehuset Nord-Norge, Helse Nord
Oddmar Ole Steinsvik – Universitetssykehuset Nord-Norge, Helse Nord
Gunn Tove Hansen – Finnmarkssykehuset, Helse Nord
Anita Hoff – Helse Nord-Trøndelag, Helse Midt-Norge
Eva Løkvik – Helse Møre og Romsdal, Helse Midt-Norge
Inger Hellerdal Rasmussen – Stavanger universitetssykehus, Helse Vest
Guro L. Andersen – Sykehuset i Vestfold, Helse Sør-Øst
Petra Aden – Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst
Siv Hege Stemnshaug – Fastlege
Eva Buschmann – CP-foreningen

Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten

Anne Kate Jynge, leder – Sørlandet Sykehus, Helse Sør-Øst
Eva Stensland – Universitetssykehuset Nord-Norge, Helse Nord
Sidsel Jullumstrø – St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge
Gisle Skjervo – Helse Nord-Trøndelag, Helse Midt-Norge
Sissel Nygaard – Helse Nord-Trøndelag, Helse Midt-Norge
Trude Njølstad – Stavanger universitetssykehus, Helse Vest
Inger Tove Nilsen – Sykehuset Innlandet, Helse Sør-Øst
Leif Hugo Stubrud – Sykehuset i Østfold, Helse Sør-Øst
May-Britt Bunes – Vestre Viken, Helse Sør-Øst
Lise Helen Eriksen – Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst
Else Worren Nyård – Fastlege
Grete Müller – NFU/SAFO
Randi Væhle – CP-foreningen

Hjertemedisinske sykdommer

Lars Aaberge, leder – Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst
Nils Heine Walde – Helse Bergen, Helse Vest
Stein O. Samstad – St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge
Siri Malm – Universitetssykehuset Nord-Norge, Helse Nord
Reidar Bjørnerheim – Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst
Arnfinn Rollag – Akershus universitetssykehus, Helse Sør-Øst
Kjetil Hetta – Fastlege

Hud- og veneriske sykdommer

Sonali Rathour Hansen, leder – Stavanger universitetssykehus, Helse Vest
Jan-Øivind Holm – Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst
Nina Teigen – Universitetssykehuset Nord-Norge, Helse Nord
Kristin Ryggen – St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge
Marit Saunes – St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge
Terje Nordengen – Psoriasisforbundet
Rose Lyngra – Astma- og allergiforbundet

Infeksjonssykdommer

Harald Steinum, leder – St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge
Johan N. Bruun – Universitetssykehuset Nord-Norge, Helse Nord
Siri Johanne Boye – Sørlandet Sykehus, Helse Sør-Øst
Rafael Alexander Leiva – Helse Bergen, Helse Vest
Jetmund Ringstad – Sykehuset Østfold, Helse Sør-Øst
Sigurd Høye – Fastlege
Per Miljeteig – HIV Norge

Karkirurgi

Gustav Pedersen, leder – Helse Bergen, Helse Vest
Terje Hasselgård – Helse Møre og Romsdal, Helse Midt-Norge
Torbjørn Bakken – Sykehuset i Vestfold, Helse Sør-Øst
Mehdi Sahba – Sykehuset i Østfold, Helse Sør-Øst
Amir David Arden – Fastlege

Kvinnesykdommer

Heidi Thornhill, leder – Helse Bergen, Helse Vest
Merete Myklebost – St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge
Marit Lieng – Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst
Martin Grønberg – Universitetssykehuset Nord-Norge, Helse Nord
Pål Friis – Sørlandet Sykehus, Helse Sør-Øst
Eli Øvstedal – Fastlege
Astrid Torgersen Lunestad – Landsforeningen for Kvinner med Bekkenløsningsproblemer

Lungesykdommer

Olav Kåre Refvem, leder – Glittreklinikken, Helse Sør-Øst
Monica Vold – Universitetssykehuset Nord-Norge, Helse Nord
Sigurd Steinshamn – St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge
Øystein Fløtten – Helse Bergen, Helse Vest
Geir Sjaastad – Fastlege

Nevrokirurgi

Rupavathana Mahesparan, leder – Helse Bergen, Helse Vest
Tomm Müller – St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge
Roar Kloster – Universitetssykehuset Nord-Norge, Helse Nord
Sissel Reinlie – Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst
Ståle Onsgård Sagabråten – Fastlege
Therese Ravatn – Norsk epilepsiforbund

Nevrologi

Svein Ivar Bekkelund, leder ut april 2014 – Universitetssykehuset Nord-Norge, Helse Nord
Elisabeth Gulowsen Celius, leder fra mai 2014 – Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst
Frode Kolstad – Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst
Geir Bråthen – St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge
Mette Bergum – Vestre Viken, Helse Sør-Øst
Anton Giæver – Fastlege
Esben Madsen – Landsforeningen for slagrammede
Arne Hagen – Norsk forening for slagrammede

Nyresykdommer

Harald Bergrem, leder – Stavanger universitetssykehus, Helse Vest
Randolf Hardersen – Nordlandssykehuset, Helse Nord
Knut Åsarød – St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge
Hans Iver Børresen – Sykehuset Innlandet, Helse Sør-Øst
Aud-Eldrid Stenehjem – Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst
Arve Nordlie – Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte

Onkologi

Terje Nordberg, leder – Helse Bergen, Helse Vest
Morten Brændengen – Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst
Bjørn Henning Grønberg – St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge
Astrid Dalhaug – Nordlandssykehuset, Helse Nord

Oral- og maxillofacial kirurgi

Pål Galteland, leder – Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst
Nils Petter Fossland – St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge
Evelyn Neppelberg – Helse Bergen, Helse Vest
Ove Busch – Sørlandet Sykehus, Helse Sør-Øst
Bård Alvsaker – Tannlegeforeningen, Tannlege

Ortopedi

Tarjei Egeberg, leder – St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge
Kjell Ivar Lorentzen – Universitetssykehuset Nord-Norge, Helse Nord
Øystein Gøthesen – Helse Fonna, Helse Vest
Pål Kristensen – Fastlege
Franck Tore Larsen – Landsforeningen for amputerte

Plastikkirurgi

Kjartan Arctander, leder – Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst
Alf Tore Aas – Sykehuset Telemark, Helse Sør-Øst
Erling Bjordal – Universitetssykehuset Nord-Norge, Helse Nord
Kathrin Sneve – St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge
Eivind Strandenes – Helse Bergen, Helse Vest
Odd Winge – Fastlege
Toril Rørdam – Norsk Forening For Nevrofibromatose

Psykisk helsevern for barn og unge

Lars Conrad Moe, leder – Stavanger universitetssykehus, Helse Vest
Erling Mossige – St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge
Per Willy Antonsen – Nordlandssykehuset, Helse Nord
Cathrine Kjekstad – Vestre Viken, Helse Sør-Øst
Heidi Lisbeth Ebbestad – Akershus universitetssykehus, Helse Sør-Øst
Mona Breding Lersveen – ADHD Norge

Psykisk helsevern for voksne

Anne Marit Rosenlund, leder – St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge
Inger Selvaag – Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst
Arne Repål – Sykehuset i Vestfold, Helse Sør-Øst
Arne Andreas Døske – Helse Fonna, Helse Vest
Ola Enliden – Nordlandssykehuset, Helse Nord
Astrid Dolva – Fastlege
Linda M. Øye – Mental helse

Revmatologi

Erik Rødevand, leder – St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge
Hans Christian Gulseth – Betanien Hospital, Helse Sør-Øst
Synøve Kalstad – universitetssykehuset Nord-Norge, Helse Nord
Johan Brun – Helse Bergen, Helse Vest
Kjetil Bergsmark – Diakonhjemmet, Helse Sør-Øst
Lise Nohr – Fastlege
Kjerstin Fjeldstad – Norsk revmatikerforbund

Smertetilstander

Audun Stubhaug, leder – Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst
Just Thoner – Universitetssykehuset Nord-Norge, Helse Nord
Rae Bell – Helse Bergen, Helse Vest
Petter Borchgrevink – St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge
Monica Stolpnes – St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge
Anne Gina Schie Berntsen – Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst
Holgeir Skeie – Fastlege

Sykelig overvekt

Bård Kulseng, leder – St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge
Petur Juliusson – Helse Bergen, Helse Vest
Jøran Hjelmesæth – Sykehuset i Vestfold, Helse Sør-Øst
Jon Kristiansson – Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst
Torunn Nestvold – Nordlandssykehuset, Helse Nord
Gry Elise Albrektsen – Fastlege
Per Møller Axelsen – Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS)

Thoraxkirurgi

Rune Haaverstad, leder – Helse Bergen, Helse Vest
Kristian Bartnes – Universitetssykehuset Nord-Norge, Helse Nord
Knut Kristiansen – Akershus universitetssykehus, Helse Sør-Øst
Dag Eivind Syverstad – Fastlege

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Rune Tore Strøm, leder – Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst
Arne T. Bie – Sørlandet Sykehus, Helse Sør-Øst
Kristin Tømmervik – St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge
Rose-Marie Lejon – Universitetssykehuset Nord-Norge, Helse Nord
Ola Jøsendal – Helse Bergen, Helse Vest
Camilla Holter Huseby – Fastlege
Jon Storaas – Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Vidar Hårvik – MARBORG

Urologi

Karsten Vada, leder – Helse Nord Trøndelag, Helse Midt-Norge
Christian Beisland – Helse Bergen, Helse Vest
Øyvind Modalsli – Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst
Robert Tunestveit – Fastlege
Kristin Paulsen Evensen – Norsk forening for urologiske sykdommer

Øre-nese-halssykdommer, hode- og halskirurgi

Hans Kristian Røkenes, leder – Vestre Viken, Helse Sør-Øst
Helmut Abendstein – St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge
Torgrim Fuhr – Universitetssykehuset Nord-Norge, Helse Nord
Erik Lie – Akershus universitetssykehus, Helse Sør-Øst
Gry Elise Albrektsen – Fastlege

Øyesykdommer

Tor Elsås, leder – St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge
Ketil Eriksen – Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst
Arve Kristiansen – Universitetssykehuset Nord-Norge, Helse Nord
Frank Jenssen – Helse Bergen, Helse Vest
Tore Rytter Evensen – Vestre Viken, Helse Sør-Øst
Nina Wiggen – Fastlege

Sist faglig oppdatert: 05. januar 2016