Reise og flytteutgifter for turnuskandidater som skal tiltre turnustjeneste

Leger og fysioterapeuter som skal begynne i turnusstilling/ LIS1-stilling, kan få hel eller delvis refusjon av reise- og flytteutgifter.

Søknadsfrist 16. november 2020

Først publisert: 01.03.2019 Sist faglig oppdatert: 24.10.2019