Reise og flytteutgifter for turnuskandidater som skal tiltre turnustjeneste

Leger og fysioterapeuter som skal begynne i turnusstilling/ LIS1-stilling, kan få hel eller delvis refusjon av reise- og flytteutgifter.

Søknadsfrist 15. november 2019 (utløpt)

Søknadsskjema (DOCX)

Regelverk (PDF)

  • Det vil ikke bli gitt beskjed om at søknad er mottatt.
  • Innvilget beløp blir utbetalt så raskt som mulig og vedtaksbrev blir sendt til den adresse som er registrert i vårt datasystem.

Først publisert: 01.03.2019 Sist faglig oppdatert: 24.10.2019