Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kontroll av tilskuddsmottakere innen frivillig og ideell sektor

Person sitter foran PC med smilefjes.

I tiden fremover vil Helsedirektoratet fortsette arbeidet med å følge opp tilskuddsmottakere gjennom kontroller (foto: Mostphotos).

Først publisert: 04.05.2023 Sist faglig oppdatert: 04.05.2023

Helsedirektoratet har for første gang gjennomført stedlig kontroll av organisasjoner i frivillig og ideell sektor som har fått tilskudd fra oss.

Artikkelen er 213 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

Helsedirektoratet kontrollerte høsten 2022 flere tilskuddsfinansierte prosjekter innen utvalgte tilskuddsordninger i frivillig og ideell sektor. Målet med kontrollen var å undersøke om tilskuddene ble benyttet i tråd med gjeldende regelverk. I tillegg hadde direktoratet behov for å få mer kunnskap om praksisen ute hos tilskuddsmottakerne, for å kunne bistå dem bedre i søknads- og rapporteringsprosessen.

Følge opp og kontrollere 

  - I tiden fremover vil vi fortsette arbeidet med å følge opp tilskuddsmottakere gjennom kontroller. Vi vil også følge opp funnene i undersøkelsen internt, blant annet for å kunne iverksette tiltak, veilede og formidle kravene slik at de mottar tilskuddene på en god måte, sier avdelingsdirektør Elise Husum i Helsedirektoratet.

Kontrollene viste mye godt arbeid, engasjement og innsatsvilje hos tilskuddsmottakerne. Det ble samtidig avdekket behov for forbedring knyttet til tilstrekkelige rutiner, kapasitet, kompetanse og systemer for å gjennomføre aktivitetene i tråd med  regelverket. Flere hadde ikke etablert tilstrekkelige systemer som sikret korrekt rapportering av måloppnåelsen og økonomi.

Anbefalinger og tiltak 

Etter gjennomført kontroll fikk den enkelte tilskuddsmottakeren en oppsummering av funnene i kontrollen, og anbefalinger om tiltak for å bedre driften og bruken av tilskuddet. I tillegg fikk de oversendt rapporten med gjennomgående funn og anbefalinger fra alle kontrollene gjennomført denne høsten til læring.

Mer om resultatene i undersøkelsen finner du i rapporten om stedlig kontroll av frivillig og ideell sektor

 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold