Læringsmål

Velg tema

Akutt nyreskade

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Diagnostiske metoder

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Etikk

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Etikk (FKM)

LÆRINGSMÅL

Farmakokinetikk og farmakodynamikk ved nyresykdom

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Forskningsforståelse

LÆRINGSMÅL

Hypertensjon

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Kommunikasjon

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Kronisk nyresykdom

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Kunnskapshåndtering

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Kvalitet og pasientsikkerhet

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Lovverk

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Nyreerstattende behandling

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Nyreerstattende behandling - Nyreerstattende behandling hos barn

LÆRINGSMÅL

Nyrefysiologi og elektrolyttforstyrrelser

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Nyremedisinske sykdomsbilder

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Nyresykdom og hypertensjon ved svangerskap og fødsel og under amming

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Pasient- og brukermedvirkning

LÆRINGSMÅL

Pasient- og pårørende opplæring

LÆRINGSMÅL

Plasmaferese

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Samhandling

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Sekundære nyretilstander

LÆRINGSMÅL

Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse

LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL
LÆRINGSMÅL

Først publisert: 20.03.2019