Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Midlertidig tjenesteyting - EØS

Dersom du er lovlig etablert innenfor et regulert yrket, det vil si har full yrkesrett i en annen EØS-stat eller i Sveits, har du rett til å tilby tjenester innen dette yrket uten norsk autorisasjon eller lisens under midlertidig opphold i Norge.

Dersom du ønsker å utøve yrket midlertidig i Norge, må du opplyse Helsedirektoratet om tjenestens art og varighet. Dette gjør du på e-post til Helsedirektoratet godkjenning@helsedir.no

Også midlertidig tjenesteyting krever vedtak fra Helsedirektoratet og saksbehandlingstiden er inntil tre måneder.

Hvilke dokumentasjonskrav som gjelder ut over dette følger av EØS-forskriften § 17.

Vi gjør særlig oppmerksom på at dersom yrket du skal utøve i Norge ikke er lovregulert i det landet du er etablert, må du dokumentere å ha utøvd yrket i minst ett av de siste ti årene. Dersom du skal drive selvstendig virksomhet, må du legge frem informasjon om forsikringsdekning for yrkesansvar som gjelder virksomhet i Norge.

 

Først publisert: 24.11.2023 Siste faglige endring: 24.11.2023 Se tidligere versjoner