Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regelverk

I Norge har vi 33 yrkesgrupper med yrkestittel som krever autorisasjon. Man kan ikke bruke en slik yrkestittel uten å ha norsk autorisasjon. De lovbestemte kravene for å ha rett til autorisasjon fremgår av helsepersonelloven § 48.

Alle former for dokumentfalsk er straffbart og vil bli politianmeldt

Autorisasjon og lisens: Hva er forskjellen?

Autorisasjon gir fulle rettigheter til å utføre yrket inntil fylte 80 år. Lisens gir en begrenset rettighet til å utføre yrket, og er som oftest tidsbegrenset.

Lisens kan søkes av:

  • Helsepersonell over 80 år. Denne må fornyes årlig.
  • Leger eller farmasøyter som er under utdanning (studentlisens).
  • Leger som skal avtjene LIS1 tjeneste i Norge uten autorisasjon. Gjelder kun de med utdanning gjennomført utenfor Norge som mottok tilbud om studieplass i 2012 eller tidligere.

Multilaterale avtaler om gjensidig godkjenning

Norge har inngått to multilaterale avtaler om gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Disse er:

  • Nordisk overenskomst om felles nordisk arbeidsmarked for visse yrkesgrupper og for veterinærer.
  • Yrkeskvalifikasjonsdirektivet, direktiv 2005/36/EF for EØS.

Den nordiske overenskomsten for godkjenning av helseutdanninger avvikles fra 1. februar 2020. Autorisasjons- og spesialistgodkjenningssøknader fra nordiske søkere vil fra 1. februar behandles etter EØS-regelverket på linje med søkere fra andre land i EU, EØS og Sveits. Mer informasjon om hvilken betydning dette har kan du lese her: Nordisk overenskomst for godkjenning av helseutdanninger avvikles

Se også: Håndbok over regulerte helsepersonellgrupper i Norden (norden.org)

For å ivareta de som utdanner seg i Storbritannia, er det fra 1. januar 2021 vedtatt overgangsordning for autorisasjon- og spesialistgodkjenning. Brexit: Overgangsordning for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (PDF)

De mest relevante og sentrale rettskildene for våre avgjørelser

Forvaltningsloven gjelder for vår saksbehandling. Saksbehandlingen følger også offentleglova, personopplysningsloven, likestillings- og diskrimineringsloven og arkivloven.

Først publisert: 08.10.2015 Siste faglige endring: 02.01.2023 Se tidligere versjoner