Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nordisk overenskomst for godkjenning av helseutdanninger avvikles

Først publisert: 24.01.2020 Siste faglige endring: 04.02.2020

Den 1. februar 2020 avvikles avtalen mellom de nordiske landene om gjensidig godkjenning av helsepersonell. Autorisasjons- og spesialistgodkjenningssøknader fra nordiske søkere vil fra 1. februar behandles etter EØS-regelverket på linje med søkere fra andre land i EU, EØS og Sveits.

Artikkelen er 4 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Endringen får bare konsekvenser for de som skal søke norsk autorisasjon med utdanning, autorisasjon eller spesialistgodkjenning fra et annet nordisk land. For de aller fleste av disse vil det ha liten eller ingen betydning at søknaden nå skal behandles etter EØS-regelverket. 

Hvem får endringen konsekvenser for?

Disse gruppene autorisasjonssøkere får endringen likevel konsekvenser for: 

 • Fysioterapeuter og kiropraktorer som vil trenge veiledet praksis eller turnustjeneste for å få autorisasjon i Norge.
 • De som skal søke spesialistgodkjenning i allmennmedisin.
 • De som skal søke spesialistgodkjenning for tannlege, i 5 av de 7 spesialitetene.
 • Optikere
 • De som har gammel utdanning, men søker autorisasjon nå.
 • De som har autorisasjon fra et annet nordisk land, men utdanning fra et land utenfor EU/EØS.

Autorisasjon av fysioterapeuter og kiropraktorer

Fysioterapeuter og kiropraktorer som søker autorisasjon i Norge med utdanning fra et annet nordisk land må påregne krav om å gjennomføre veiledet praksis eller turnustjeneste i Norge. Det måtte de ikke i den nordiske overenskomsten.

Spesialistgodkjenning i allmennmedisin 

Den nordiske overenskomsten ble tidligere benyttet for leger med spesialistutdanning i allmennmedisin. Fra 1. januar 2020 får EØS-utdannede allmennleger automatisk godkjenning som spesialister i  allmennmedisin etter EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell. 

Spesialistgodkjenning for tannleger 

Opphevelse av nordisk overenskomst får betydning for tannlegespesialiteter som ikke er harmoniserte etter EØS-forskriften og som derfor tidligere ble behandlet etter nordisk overenskomst. Dette gjelder spesialitetene: 

 • Endodonti
 • Kjeve- og ansiktsradiologi
 • Pedodonti
 • Periodonti
 • Oral protetikk

Disse vil nå bli behandlet etter EØS-forskriften. Dersom det er vesentlige forskjeller mellom utdanningene vil disse måtte gjennomføre tilleggsutdanning for å oppnå spesialistgodkjenning i Norge.

Optikere må dokumentere kompetanse i medikamentbruk 

Optikere med nordisk utdanning og autorisasjon, får i dag norsk autorisasjon uten rett til rekvirering av diagnostiske preparater. Etter 1. februar 2020 må disse søkerne dokumentere kompetanse i bruk og rekvirering av diagnostiske medikamenter på samme nivå som norskutdannede. Forskrivningsretten blir da en følge av autorisasjonen.

Utdanning fra et annet nordisk land fra før landet fikk EU-medlemskap eller EØS-samarbeidsavtale?

For de som har autorisasjon fra et annet nordisk land basert på utdanning fra før utdanningslandet fikk EU-medlemskap eller EØS-samarbeidsavtale, vil det bli vurdert om de trenger veiledet praksis. Tidligere har denne gruppen hatt rett til norsk autorisasjon og godkjenning uten veiledet praksis.

Utdanning fra utenfor EU/EØS, men autorisasjon i et annet nordisk land

De som søker norsk autorisasjon med godkjenning fra et annet nordisk land, men utdanning fra et land utenfor EU/EØS vil ikke lenger få automatisk godkjenning i Norge.

Denne gruppen må enten ha jobbet tre år i det landet de har autorisasjon i før de kan bli vurdert etter EØS-reglene, eller de må søke om autorisasjon i Norge på bakgrunn av utdanningen de har fra landet utenfor EU/EØS. Dersom de søker på bakgrunn av utdanning fra et land utenfor EU/EØS-område, må de også gjennom kvalifiseringstiltak og norskprøve før de kan få norsk autorisasjon.

Søknader mottatt før 1. februar 2020

Søknader som ble mottatt før den reviderte avtalen trådte i kraft skal behandles etter de gamle reglene, dvs. etter den nordiske avtalen.

Den nordiske avtalen omfatter de fleste regulerte helseyrkene i Norge, med enkelte unntak. Her er lenke til nåværende overenskomst med oversikt over yrkene som omfattes av den nordiske avtalen:  https://lovdata.no/dokument/TRAKTAT/traktat/1993-06-14-1

Tidligere varslet

Helsedirektoratet varslet også om avviklingen av den nordiske overenskomsten i disse nyhetssakene for om lag et år siden:

Autorisasjonssøkarar med nordisk godkjenning skal bli behandla etter EØS-regelverket

Fysioterapeuter med nordisk utdanning bør snarlig søke norsk autorisasjon

Abonner på nytt eller oppdatert innhold