Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Praksisendring - spesialistgodkjenning for leger og tannleger med norsk autorisasjon på bakgrunn av utdanning fra EØS-land uten fulle yrkesrettigheter

Først publisert: 05.02.2024 Siste faglige endring: 05.02.2024

Leger og tannleger med utdanning fra EØS-land, kan fra juli 2022 få norsk autorisasjon, selv om de ikke har fullført grunnutdanningen etter yrkeskvalifikasjonsdirektivet i sitt utdanningsland. Autorisasjonen har vært begrenset, og kunne ikke inngå i grunnlaget for senere spesialistgodkjenning. Nå er dette endret.

Artikkelen er 134 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

Leger og tannleger som har fått autorisasjon, men ikke har bevis for fullført grunnutdanning i annet EØS-land etter yrkeskvalifikasjonsdirektivet vedlegg 5, vil heretter kunne oppnå norsk spesialistgodkjenning etter at de har gjennomført spesialistutdanning i Norge. Leger og tannleger som har fått vedtak om autorisasjon i perioden juli 2022 til november 2023 hvor det fremkommer at autorisasjonen ikke gir rett til spesialistgodkjenning, kan se bort fra denne begrensningen.

Det understrekes at denne praksisendringen ikke endrer dagens begrensning i muligheten for automatisk godkjenning av grunnutdanningen dersom legene og tannlegene vil praktisere i et annet EØS-land.

Dette gjelder blant annet leger som er utdannet i Danmark, og som får norsk autorisasjon uten å ha gjennomført KBU. Disse kan nå gjennomføre spesialistutdanning i Norge og søke om norsk spesialistgodkjenning.

I brev av 10. november 2023 fra Helse- og omsorgsdepartementet ble Helsedirektoratet informert om denne praksisendringen. Praksisendringen er en følge av departementets dialog med EFTA Surveillance Authority (ESA) i anledning klagesaken mot Norge om godkjenning av dansk medisinutdanning.

Se Informasjon til EØS-søkere som ikke har full rett til å utøve yrket i utdanningslandet – Helsedirektoratet

Abonner på nytt eller oppdatert innhold