Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ny overgangsordning for rett til autorisasjon som paramedisinar

en politimann og to ambulansearebeidere på fortauet ved siden av en ambulanse

Først publisert: 26.06.2024 Siste faglige endring: 26.06.2024

I ein overgangsperiode kan ambulansearbeidarar og sjukepleiarar med vidareutdanning og lengre yrkeserfaring innanfor paramedisin søke om autorisasjon som paramedisinar.

Paramedisinar blei ein del av autorisasjonsordninga i mai 2022. Den norske utdanninga som gir grunnlag for autorisasjon er ein treårig bachelorgrad i paramedisin. Men no kan altså sjukepleiarar og amulansearbeidarar søke om denne autorisasjonen i ei overgangsordning. 

Her kan du sende søknad om autorisasjon på bakgrunn av overgangsordninga.

Frist for å søke om autorisasjon etter overgangsordninga er 1. juni 2030.

Kven kan søke? 

Overgangsordninga gjeld for helsepersonell innanfor to grupper. For å oppnå autorisasjon må du oppfylle alle krava for ei av gruppene nedanfor. 

Gruppe 1: 

  • autorisasjon som ambulansearbeidar eller sjukepleiar 
  • bestått vidareutdanning i paramedisin med 60 studiepoeng eller master i prehospitale tenester med 120 studiepoeng 
  • minimum fem års yrkeserfaring frå prehospital teneste i 100 % stilling eller tilsvarande omfang i deltidsstilling. Yrkerserfaringa må vere oppnådd etter at du blei tildelt autorisasjon som ambulansearbeidar eller sjukepleiar 
  • halvparten av yrkeserfaringa må vere frå pasientnært arbeid. For søkarar med vidareutdanning i paramedisin, må halvparten av yrkeserfaringa vere gjennomført etter bestått vidareutdanning 

Gruppe 2: 

  • autorisasjon som både ambulansearbeidar og sjukepleiar
  • minimum fem års yrkeserfaring frå prehospital teneste i 100 % stilling eller tilsvarande omfang i deltidsstilling etter at du blei tildelt autorisasjon som både ambulansearbeidar og sjukepleiar. Yrkeserfaringa må vere oppnådd  dei siste 10 åra
  • halvparten av yrkeserfaringa må vere frå pasientnært arbeid der du har arbeidet sjølvstendig og utført sjølvstendige helsefaglege avgjerder om pasientbehandling og legemiddeladministrasjon

 

Meir informasjon om søknadsprosessen og krava finn du i rettleiinga til søknaden, sjå  Autorisasjon og lisens - Helsedirektoratet

Overgangsordninga er regulert i forskrift om særlege vilkår for rett til autorisasjon som paramedisinar for ambulansearbeidarar og sjukepleiarar i ein overgangsperiode.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold