Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Paramedisiner - Overgangsordning for ambulansearbeidere og sykepleiere

I en overgangsperiode kan ambulansearbeidere og sykepleiere med videreutdanning og lengre yrkeserfaring innenfor paramedisin søke om autorisasjon. For at søknaden din skal behandles etter overgangsordningen må du senest søke om autorisasjon innen 01.06.2030. Søknader mottatt etter dette tidspunktet vil ikke bli vurdert etter denne overgangsordningen. 

Overgangsordningen er regulert i forskrift om særlige vilkår for rett til autorisasjon som paramedisiner for ambulansearbeidere og sykepleiere i en overgangsperiode

Hvem kan søke?

Overgangsordningen gjelder for helsepersonell innenfor to grupper. For å oppnå autorisasjon må du oppfylle alle kravene for en av gruppene nedenfor innen 01.01.2030. 

Gruppe 1:

 • autorisasjon som ambulansearbeider eller sykepleier 
 • bestått videreutdanning i paramedisin med 60 studiepoeng eller master i prehospitale tjenester med 120 studiepoeng, som ble påbegynt før 25.06.2024
 • minimum fem års yrkeserfaring fra prehospital tjeneste i 100 % stilling eller tilsvarende omfang i deltidsstilling etter at du ble tildelt autorisasjon som ambulansearbeider eller sykepleier 
 • halvparten av yrkeserfaringen må være fra pasientnært arbeid
 • for søkere med videreutdanning i paramedisin, må halvparten av yrkeserfaringen være gjennomført etter bestått videreutdanning

Gruppe 2: 

 • autorisasjon som både ambulansearbeider og sykepleier
 • minimum fem års yrkeserfaring fra prehospital tjeneste i 100 % stilling eller tilsvarende omfang i deltidsstilling etter at du ble tildelt autorisasjon som både ambulansearbeider og sykepleier. Yrkeserfaringen må være oppnådd i løpet av de siste 10 årene
 • halvparten av yrkeserfaringen må være fra pasientnært arbeid der du har arbeidet selvstendig og utført selvstendige helsefaglige beslutninger om pasientbehandling og legemiddeladministrasjon 

Med "pasientnært arbeid" menes arbeid i form av vurdering og behandling i direkte kontakt med pasienten. 

Med "prehospitale tjenester" menes ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste ved akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og legevaktsentral, og tjeneste ved legevakt. 

Du behøver ikke dokumentere autorisasjon som ambulansearbeider eller sykepleier, da Helsedirektoratet kan hente denne informasjonen fra Helsepersonellregisteret. Du må dokumentere videreutdanning eller mastergrad med vitnemål og karakterutskrift. 

Yrkeserfaring må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver. Bruk dette attestskjema for paramedisiner. Attestskjema skal fylles ut av arbeidsgiver og inneholde signatur og stempel. Dersom du har flere arbeidsgivere, må hver arbeidsgiver fylle ut hvert sitt skjema. 

Søk om autorisasjon

Slik må dokumentene dine være

 • Alle dokumenter må være skannet kopi av originaldokumentet i PDF-format. Dersom originaldokumentene er i farge, må de skannede kopiene som vedlegges søknaden også være i farge. Bilder av dokumenter godkjennes ikke
 • Hvis et originaldokument har flere sider, må alle skannede sider samles i ett dokument, i riktig rekkefølge 
 • Rotér alle sider riktig vei
 • Alle originaldokumenter som ikke er på norsk, svensk, dansk eller engelsk må oversettes til ett av disse språkene av autorisert translatør. Oversettelsen skal legges i samme fil som originaldokumentet.

Forsøk på å oppnå godkjenning ved hjelp av falske dokumenter vil bli politianmeldt.

Du søker i Altinn

Brukerveiledning Altinn – Søknad om autorisasjon og lisens (PDF)

Gebyr betaler du sammen med søknaden

Du må betale et saksbehandlingsgebyr på NOK 2.000,-

Gebyret betaler du i Altinn når du registrerer søknad.

Saksbehandlingstid er 3 måneder

Saksbehandlingstid vil bli forlenget hvis søknaden mangler nødvendig dokumentasjon.

Først publisert: 26.06.2024 Siste faglige endring: 04.07.2024 Se tidligere versjoner