Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helsepersonell over 80 år

Helsepersonell over 80 år kan søke om lisens for ett år av gangen.

Du trenger disse dokumentene før du kan søke

  • Legeattest (DOCX)
  • Attest på aktivitet siste fem år
  • Dokumentasjon på aktivitet fremover

Slik må dokumentene dine være

  • Alle dokumenter må være skannet kopi av originaldokumentet i PDF-format. Dersom originaldokumentene er i farge, må de skannede kopiene som vedlegges søknaden også være i farge. Bilder av dokumenter godkjennes ikke
  • Hvis et originaldokument har flere sider, må alle skannede sider samles i ett dokument, i riktig rekkefølge 
  • Rotér alle sider riktig vei
  • Alle originaldokumenter som ikke er på norsk, svensk, dansk eller engelsk må oversettes til ett av disse språkene av autorisert translatør. Oversettelsen skal legges i samme fil som originaldokumentet.

Forsøk på å oppnå godkjenning ved hjelp av falske dokumenter vil bli politianmeldt.

Utstedelse av legeerklæringer og vurdering av habilitet

Helsepersonell må selv vurdere sin habilitet før utstedelse av attest, erklæring o.l  
 
Helsepersonell som er inhabil etter forvaltningsloven § 6, skal ikke utstede attest, erklæring o.l., jf. helsepersonelloven § 15 første ledd siste punktum.
I dokumentet som utstedes skal helsepersonellet opplyse om forhold som kan ha betydning for habiliteten. 
 
Dersom det foreligger omstendigheter som gir grunn til å svekke tilliten til at en lege er upartisk i relasjon til pasienten, skal legen ikke utstede legeattest til vedkommende pasient.  

Når kan du søke?
Du kan tidligst søke om ny lisens 3 måneder før utløp av nåværende autorisasjon/lisens.

Du søker elektronisk i Altinn

Brukerveiledning Altinn - Søknad om autorisasjon og lisens (PDF)

Gebyr betaler du sammen med søknaden

Du må betale et saksbehandlingsgebyr på NOK 2.000,-

Gebyret betaler du i Altinn når du registrerer søknad.

Du kan forvente svar innen 8 uker

Saksbehandlingstiden kan bli lengre hvis søknaden for eksempel mangler nødvendige opplysninger eller dokumentasjon. 

Først publisert: 23.01.2019 Siste faglige endring: 22.03.2024 Se tidligere versjoner