Helsepersonell over 80 år

Helsepersonell over 80 år kan søke om lisens for ett år av gangen.

Du trenger disse dokumentene før du kan søke

  • Legeattest (DOCX)
  • Attest på aktivitet siste fem år
  • Dokumentasjon på aktivitet fremover

Slik må dokumentene dine være

  • Alle dokumenter må være skannet fargekopi av originaldokumentet i PDF-format.
  • Hvis et originaldokument har flere sider, må alle skannede sider samles i ett dokument, i riktig rekkefølge. 
  • Roter alle sider riktig vei.
  • Alle originaldokumenter som ikke er på norsk, svensk, dansk eller engelsk må oversettes til ett av disse språkene av statsautorisert translatør. Oversettelsen skal legges i samme fil som originaldokumentet.

Du søker elektronisk på Altinn

Brukerveiledning Altinn - Søknad om autorisasjon og lisens (PDF)

Gebyr betaler du sammen med søknaden

Du må betale et saksbehandlingsgebyr på NOK 1.665,-. 

Gebyret betaler du i Altinn når du registrerer søknad om autorisasjon.

Du kan forvente svar innen 6 uker

Saksbehandlingstiden kan bli lengre hvis søknaden for eksempel mangler nødvendige opplysninger eller dokumentasjon. 

Først publisert: 23.01.2019 Sist faglig oppdatert: 02.04.2019