Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helsepersonell over 80 år

Helsepersonell over 80 år kan søke om lisens for ett år av gangen.

Du trenger disse dokumentene før du kan søke

  • Legeattest (DOCX)
  • Attest på aktivitet siste fem år
  • Dokumentasjon på aktivitet fremover

Slik må dokumentene dine være

  • Alle dokumenter må være skannet kopi av originaldokumentet i PDF-format. Dersom originaldokumentene er i farge, må de skannede kopiene som vedlegges søknaden også være i farge. Bilder av dokumenter godkjennes ikke
  • Hvis et originaldokument har flere sider, må alle skannede sider samles i ett dokument, i riktig rekkefølge 
  • Rotér alle sider riktig vei
  • Alle originaldokumenter som ikke er på norsk, svensk, dansk eller engelsk må oversettes til ett av disse språkene av autorisert translatør. Oversettelsen skal legges i samme fil som originaldokumentet.

Når kan du søke?
Du kan tidligst søke om ny lisens 3 måneder før utløp av nåværende autorisasjon/lisens.

Du søker elektronisk i Altinn

Brukerveiledning Altinn - Søknad om autorisasjon og lisens (PDF)

Gebyr betaler du sammen med søknaden

Du må betale et saksbehandlingsgebyr på NOK 2.000,-

Gebyret betaler du i Altinn når du registrerer søknad.

Du kan forvente svar innen 8 uker

Saksbehandlingstiden kan bli lengre hvis søknaden for eksempel mangler nødvendige opplysninger eller dokumentasjon. 

Først publisert: 23.01.2019 Siste faglige endring: 26.04.2023 Se tidligere versjoner