Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Avgjørelse om gjennomføring av tilleggskrav

Har du mottatt en avgjørelse med informasjon om at du må gjennomføre tilleggskrav innen tre år før du kan innvilges norsk autorisasjon?

Dersom du ikke har gjennomført tilleggskravene innen treårsfristen, må du søke om autorisasjon på nytt. Hvis du sammen med avgjørelsen har mottatt en lisens, betyr det at det ikke er anledning til å søke om å fornye denne lisensen.

I behandlingen av ny søknad vil Helsedirektoratet gjøre en ny vurdering av din utdanning og yrkeskvalifikasjoner. Vurderingskriteriene kan endre seg som følge av endringer i innholdet i den norske utdanningen, samt endringer i regelverk og forvaltningspraksis. Vi vil samtidig vurdere om du fyller vilkårene for lisens.

I ny søknad om autorisasjon må du legge ved dokumentasjon på hvilke tilleggskrav som er gjennomført og bestått, samt om du har forsøkt å gjennomføre noen av tilleggskravene uten å bestå.  

Du må gjøre deg kjent med oppdatert dokumentasjonskrav og legge ved dokumentasjon som du ikke har dokumentert tidligere. Du finner oppdatert dokumentasjonskrav på nettsidene våre under aktuell personellgruppe.

Fristen for å gjennomføre tilleggskrav er tre år fra det tidspunktet din avgjørelse om å gjennomføre tilleggskravene ble utstedt. Det vil si at du har rett på en periode på tre år for å fullføre aktuelle krav. Dette er forskriftsbestemt, og Helsedirektoratet kan derfor ikke vurdere ny søknad om autorisasjon før treårsfristen er i ferd med å utløpe. 

Ved ny søknad om autorisasjon må du betale nytt gebyr. Fra 1. januar 2023 vil disse søknadene ha 11 måneder saksbehandlingstid, som er tilsvarende saksbehandlingstid som for førstegangssøknader.
11 måneder saksbehandlingstid gjelder søknader mottatt fra og med 1. januar. Endret saksbehandlingstid skyldes et høyt antall andregangssøknader. Informasjon om ordinære saksbehandlingsfrister finner du her: 
Du har søkt eller mottatt et vedtak – saksbehandlingstid og klage

Lisens 

Dersom du får lisens under gjennomføring av tilleggskravene, vil lisensen opphøre uten nærmere varsel hvis du får avslag på autorisasjonssøknaden. Lisensen opphører fra dato for avslaget. 

Grunnlag for avslag er for eksempel at du har brukt opp alle forsøkene på å ta aktuelle kurs og prøver uten å bestå.

Først publisert: 01.01.2022 Siste faglige endring: 22.02.2023 Se tidligere versjoner