Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Spesialistforskriften

Regelverket er nedfelt i spesialistforskriften som trådte i kraft i sin helhet 1. mars 2019. Liste over spesialitetene i ny ordning finnes i vedlegg I til forskriften. Læringsmålene for den enkelte spesialitet finnes i vedlegg II til forskriften. Læringsmålene ligger også under den enkelte spesialitet på våre hjemmesider.

Forklaring til regelverket finner du i Spesialistforskriften med kommentarer - redigert rundskriv 24.09.2020 (regjeringen.no)

Spesialistforskriften (lovdata.no) 

Endring i spesialistforskriftens vedlegg 2 - nye læringsmål fra 1. mars 2020 (lovdata.no) 

Kompetansevurdering av leger i spesialisering

Konsekvenser og tiltak som følge av utbruddet av Covid-19.

 

Først publisert: 26.11.2019 Sist faglig oppdatert: 18.01.2021 Se tidligere versjoner