Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Spesialistforskriften, nasjonalt faglig råd og veiledning

Regelverket er nedfelt i spesialistforskriften som trådte i kraft i sin helhet 1. mars 2019. Liste over spesialitetene i ny ordning finnes i vedlegg I til forskriften. Læringsmålene for den enkelte spesialitet finnes i vedlegg II til forskriften. Læringsmålene ligger også under den enkelte spesialitet på våre hjemmesider.

Spesialistforskriften

Spesialistforskriften (lovdata.no) Sist endret 1. januar 2022.

Forklaring til regelverket finner du i rundskrivet - spesialistforskriften med kommentarer  (regjeringen.no) Sist endret 12. november 2021. 
Merk at rundskrivet ikke er oppdatert med forskriftsendringen fra 1. januar 2022. Se hvilke endringer som er gjort i endringsforskriften (lovdata.no)

Helse- og omsorgsdepartementet sendte den 30. mars 2022 ut en høring om forslag til endring av overgangsreglene i § 38 i spesialistforskriften for registrering av utdanningsvirksomheter (regjeringen.no). Forslaget innebærer at virksomheter som har søkt eller som søker om registrering som utdanningsvirksomhet mellom 1. juni 2019 og 31. desember 2022 anses som registrert fra søknad er sendt. Frist for høringen er 27. mai 2022. 

Endringsforskrifter

Endring i spesialistforskriften § 2 tredje ledd andre punktum, § 37 andre ledd bokstav a andre punktum og § 37 tredje ledd bokstav a, fra 1. januar 2022 (lovdata.no). 

Endring i spesialistforskriftens vedlegg 2 - nye læringsmål fra 1. mars 2020 (lovdata.no) 

Om veiledning og kompetansevurdering av LIS

Veiledning av leger i spesialisering

Kompetansevurdering av leger i spesialisering

 

Først publisert: 26.11.2019 Sist faglig oppdatert: 05.04.2022 Se tidligere versjoner