Anbefalt utdanningsplan

For å bidra til en helhetlig utdanning i allmennmedisin, har Helsedirektoratet laget utdanningsplan med anbefalte læringsaktiviteter, dokumentasjonsformer og læringsarenaer. Planen kan også brukes som et planleggingsverktøy. Registrerte utdanningsvirksomheter kan laste ned dokumentet og supplere med lokale tilpasninger.

Utdanningsplanen for allmennmedisin er oppdatert til versjon 3. I den oppdaterte planen er  aktiviteten felleskonsultasjon med supervisør redusert fra 38 til 10, dette for å legge mindre press på supervisør, men det er fortsatt viktig at LIS blir sett i og får tilbakemeldinger i sitt arbeid. Det er også lagt til noen utdypende tekster til læringsaktiviteter, for å gjøre det lettere å forstå hva som skal gjøres i aktiviteten.

Helsedirektoratet har gjort endring i anbefalt læringsaktivitet for felles kompetansemål (FKM) for allmennmedisin: Kurset Administrasjon og ledelse dekkes i allmennmedisin av de anbefalte grunnkursene, fortrinnsvis Grunnkurs B, og er derfor erstattet av disse. Utdanningsplan for FKM i allmennmedisin er oppdatert med endringene.

Først publisert: 31.08.2020 Sist faglig oppdatert: 23.09.2020