Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

ALIS-kontor

Helsedirektoratet har inngått kontrakt med fem kommuner som skal drifte hvert sitt regionale ALIS-kontor (ALIS = leger i spesialisering i allmennmedisin). De 5 kommunene er Kristiansand, Hamar, Bergen, Trondheim og Bodø. ALIS-kontorenes oppgaver er å støtte og gi råd til kommunene i gjennomføringen av spesialistutdanningen i allmennmedisin og ved inngåelse av ALIS-avtaler.

ALIS-avtaler er avtaler mellom kommuner med rekrutteringsutfordringer og leger i spesialisering i allmennmedisin om særskilte tiltak som bidrar til økt trygghet under spesialistutdanningen gjennom bedre tilrettelegging og oppfølging i spesialiseringsløpet utover det legen har krav på som følge av dagens avtale- og regelverk. En ALIS kan være ansatt i kommunen eller drive privat næringsdrift.

ALIS-kontoret Nord har for tiden koordineringsansvar for kontorene.
Kontaktinformasjon til ALIS-kontorene (ks.no)

Hjemmesiden til ALIS-kontorene (ks.no)

Se mandatet for ALIS-kontorer (PDF) for nærmere beskrivelse av kontorenes oppgaver.

Først publisert: 22.03.2021 Sist faglig oppdatert: 22.03.2021