Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

 • Grunnkurs (A) – Allmennlegen og fastlegekontoret
 • Grunnkurs (B) – Allmennlegens roller og samarbeidspartnere
 • Grunnkurs (C) – Allmennlegen og helsefremmende arbeid
 • Grunnkurs (D) – Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer
 • Kurs i akuttmedisin
 • Emnekurs i minimum 6 ulike emner
  Emnekursene skal omhandle diagnostikk og allmennmedisinske tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde, og har tilstrekkelig omfang og dybde til å dekke læringsmålene. Kursene må ha en varighet på minimum 15 kurstimer innen hvert emne.

Ferdighetsliste

Ferdighetslisten viser til læringsmål 63 om praktiske behandlingsprosedyrer/ferdigheter i allmennpraksis og læringsmål 68 om akuttmedisin.

Disse praktiske ferdigheter bør beherskes av LIS ved fullført utdanningsløp, og må dermed utføres et tilstrekkelig antall ganger.

Indikasjoner/kontraindikasjoner og tolkning av funn skal være drøftet.

Akuttmedisin

 • Primærundersøkelse, vitalia, triagering
 • Avansert hjerte-/lungeredning, voksne og barn 
 • Bruk av defibrillator
 • Venepunksjon
 • Intraossøs nål, anlegging: trenes på dukke/modell
 • Skadestedsarbeid
 • Bruk av helseradio

Øye

 • Visus, synsfelt, fargesyn og strabismeundersøkelse
 • Oftalmoskopi
 • Tonometri
 • Fjerning av fremmedlegeme kornea

Øre-nese-hals

 • Otoskopi
 • Hørselstesting, inkludert kjennskap til bruk av audiometri og tympanometri
 • Rhinoskopi
 • Behandling av epistaxis
 • Fjerning av fremmedlegemer
 • Perifer vertigo, testing

Nevrologi

 • Orienterende nevrologisk status, herunder:
  • Hjernenerver
  • Sensibilitet
  • Kraft
  • Reflekser
  • Motilitet
  • Koordinasjonstester
  • Cerebellar funksjon
 • Bruk av anbefalte tester ved demensutredning, herunder med MMS

Psykiatri

 • Kjenne til diagnostiske kriterier, og beherske bruk av anbefalte tester, som ledd i utredning av psykiske lidelser. Herunder bruk av MADRS, AUDIT og andre validerte skjema.
 • Suicidalitetsvurdering
 • Prosedyrer ved tvangsinnleggelse 

Hjerte/kar

 • Auskultasjon av hjerte og halskar
 • Blodtrykksmåling, inkludert:
  • Ortostatisk blodtrykk
  • Ankel/arm-indeks
  • 24-timers blodtrykkstaking og -tyding
 • EKG-taking og -tyding

Lunge

 • Auskultasjon
 • Perkusjon
 • Lungefunksjonstesting med spirometri inkludert bruk av reversibilitetstest
 • Bruk av hjelpemidler i astma-/KOLS-behandling, herunder:
  • Opplæring i bruk av PEF-måler
  • Bruk av forstøver
  • Bruk av oksygentilskudd

Endokrinologi

 • Opplæring i egenmåling av blodsukker og injeksjonsteknikk
 • Bruk av skjema for årskontroll av diabetes

Gynekologi

 • Gynekologisk undersøkelse med bakteriologisk og cytologisk prøvetaking
 • Innlegging og uttak av spiral og p-stav
 • Vurdere bekkenbunnsfunksjon, inkludert post-partum
 • Utredning av urininkontinens

Obstetrikk

 • SF-mål, fosterlyd, leievurdering

Bryst

 • Undersøkelse av bryst og aksiller

Mannlige genitalia

 • Undersøkelse av ytre genitalia
 • Prostataundersøkelse

Mage/tarm

 • Inspeksjon
 • Auskultasjon
 • Perkusjon
 • Palpasjon
 • Rektaleksplorasjon

Urinveier

 • Blærekateterisering

Hud

 • Hudundersøkelse
 • Biopsi fra hud
 • Kryobehandling/curettage
 • Behandling av akutte og kroniske sår
 • Behandling av brannskader

Fysikalsk medisin/ortopedi

 • Nakke-/ryggundersøkelse
 • Leddundersøkelse 

Småkirurgi

 • Injeksjonsbehandling
 • Leddpunksjon
 • Lokal- og ledningsanestesi
 • Hudsutur
 • Fjerning av hudtumores
 • Insisjon av abcess

Først publisert: 27.08.2018 Siste faglige endring: 29.11.2023