Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

 • Grunnkurs (A) – Allmennlegen og fastlegekontoret
 • Grunnkurs (B) – Allmennlegens roller og samarbeidspartnere
 • Grunnkurs (C) – Allmennlegen og helsefremmende arbeid
 • Grunnkurs (D) – Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer
 • Kurs i akuttmedisin
 • Emnekurs i minimum 6 ulike emner
  Denne delen av kursutdanningen skal dekke spesifikke områder av medisinen. Kurs som omhandler diagnostikk og allmennmedisinske tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde, og har tilstrekkelig omfang og dybde til å dekke læringsmålene.  

Prosedyrer

Viser til læringsmål 63 om praktiske behandlingsprosedyrer i allmennpraksis og læringsmål 68 om akuttmedisin.

Prosedyrene skal gjennomføres minst en gang.
Indikasjoner/kontraindikasjoner og tolkning av funn skal være drøftet.

Akuttmedisin

 • Undersøkelse av bevissthetsnivå
 • Glasgow komainndeling 
 • Hjerte/lungeredning, voksne og barn
 • Bruk av defibrillator
 • Venepunksjon
 • Skadestedsarbeid
 • Bruk av helseradio

Øye

 • Visus, Donders test, fargesyn, cover test
 • Oftalmoskopi
 • Tonometri
 • Fjerning av fremmedlegeme kornea

Øre-nese-hals

 • Otoskopi
 • Audiometri
 • Tympanometri
 • Indirekte laryngoskopi
 • Behandling av epistaxis
 • Fjerning av fremmedlegeme i nese
 • Fjerning av fremmedlegeme i øre

Nevrologi

 • Orienterende nevrologisk status
 • (hjernenerver, sensibilitet, kraft, reflekser, motilitet, koordinasjonstester, cerebellar funksjon)
 • Demensutredning med MMS og andre anbefalte tester

Psykiatri

 • Utredning av angst og depresjon; MADRS og andre anbefalte tester
 • Prosedyrer ved tvangsinnleggelse 

Hjerte/kar

 • EKG-taking og tyding
 • 24-timers BT – taking og tyding
 • Ankel/arm indeks

Lunge

 • Lungefunksjonstesting 
 • (spirometri, reversibilitetstest)
 • Bruk av hjelpemidler i astmabehandlingen

Endokrinologi

 • Opplæring i egenmåling av blodsukker og injeksjonsteknikk

Gynekologi

 • Gynekologisk undersøkelse med bakteriologisk og cytologisk prøvetaking
 • Innlegging av spiral

Obstetrikk

 • Svangerskapsjournal og svangerskapskontroll
 • (SF-mål, fosterlyd, leievurdering)

Bryst

 • Undersøkelse av bryst og aksiller

Mannlige genitalia

 • Undersøkelse av ytre genitalia og prostata

Mage/tarm

 • Rektaleksplorasjon
 • Anoskopi
 • Rektoskopi

Urinveier

 • Blærekateterisering
 • Urinmikroskopi

Hud

 • Dermatoskopi
 • Biopsi/stansebiopsi fra hud
 • Kryobehandling
 • Behandling av store sår og brannskader

Fysikalsk medisin/ortopedi

 • Funksjonsundersøkelse og relevante tester:
 • Nakkeundersøkelse
 • Skulderundersøkelse
 • Ryggundersøkelse
 • Hofte-undersøkelse
 • Kne-undersøkelse

Småkirurgi

 • Injeksjonsbehandling ved tendinitt/bursitt
 • Leddpunksjon
 • Legging av lokal – og ledningsanestesi
 • Hudsutur
 • Fjerning av hudtumor/nevus/aterom/lipom
 • Incisjon og drenasje av abscess
 • Operasjon av inngrodd negl/kilereseksjon

Først publisert: 27.08.2018 Sist faglig oppdatert: 03.04.2019