Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

 • Grunnkurs (A) – Allmennlegen og fastlegekontoret
 • Grunnkurs (B) – Allmennlegens roller og samarbeidspartnere
 • Grunnkurs (C) – Allmennlegen og helsefremmende arbeid
 • Grunnkurs (D) – Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer
 • Kurs i akuttmedisin
 • Emnekurs i minimum 6 ulike emner
  Emnekursene skal omhandle diagnostikk og allmennmedisinske tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde, og har tilstrekkelig omfang og dybde til å dekke læringsmålene. Kursene må ha en varighet på minimum 15 kurstimer innen hvert emne.

Prosedyrer

Viser til læringsmål 63 om praktiske behandlingsprosedyrer i allmennpraksis og læringsmål 68 om akuttmedisin.

Prosedyrene bør gjennomføres minst en gang.
Indikasjoner/kontraindikasjoner og tolkning av funn skal være drøftet.

Akuttmedisin

 • Undersøkelse av bevissthetsnivå
 • Glasgow komainndeling 
 • Hjerte/lungeredning, voksne og barn
 • Bruk av defibrillator
 • Venepunksjon
 • Skadestedsarbeid
 • Bruk av helseradio

Øye

 • Visus, Donders test, fargesyn, cover test
 • Oftalmoskopi
 • Tonometri
 • Fjerning av fremmedlegeme kornea

Øre-nese-hals

 • Otoskopi
 • Audiometri
 • Tympanometri
 • Indirekte laryngoskopi
 • Behandling av epistaxis
 • Fjerning av fremmedlegeme i nese
 • Fjerning av fremmedlegeme i øre

Nevrologi

 • Orienterende nevrologisk status
 • (hjernenerver, sensibilitet, kraft, reflekser, motilitet, koordinasjonstester, cerebellar funksjon)
 • Demensutredning med MMS og andre anbefalte tester

Psykiatri

 • Utredning av angst og depresjon; MADRS og andre anbefalte tester
 • Prosedyrer ved tvangsinnleggelse 

Hjerte/kar

 • EKG-taking og tyding
 • 24-timers BT – taking og tyding
 • Ankel/arm indeks

Lunge

 • Lungefunksjonstesting 
 • (spirometri, reversibilitetstest)
 • Bruk av hjelpemidler i astmabehandlingen

Endokrinologi

 • Opplæring i egenmåling av blodsukker og injeksjonsteknikk

Gynekologi

 • Gynekologisk undersøkelse med bakteriologisk og cytologisk prøvetaking
 • Innlegging av spiral

Obstetrikk

 • Svangerskapsjournal og svangerskapskontroll
 • (SF-mål, fosterlyd, leievurdering)

Bryst

 • Undersøkelse av bryst og aksiller

Mannlige genitalia

 • Undersøkelse av ytre genitalia og prostata

Mage/tarm

 • Rektaleksplorasjon
 • Anoskopi
 • Rektoskopi

Urinveier

 • Blærekateterisering
 • Urinmikroskopi

Hud

 • Dermatoskopi
 • Biopsi/stansebiopsi fra hud
 • Kryobehandling
 • Behandling av store sår og brannskader

Fysikalsk medisin/ortopedi

 • Funksjonsundersøkelse og relevante tester:
 • Nakkeundersøkelse
 • Skulderundersøkelse
 • Ryggundersøkelse
 • Hofte-undersøkelse
 • Kne-undersøkelse

Småkirurgi

 • Injeksjonsbehandling ved tendinitt/bursitt
 • Leddpunksjon
 • Legging av lokal – og ledningsanestesi
 • Hudsutur
 • Fjerning av hudtumor/nevus/aterom/lipom
 • Incisjon og drenasje av abscess
 • Operasjon av inngrodd negl/kilereseksjon

Først publisert: 27.08.2018 Sist faglig oppdatert: 03.04.2019