Attester/skjemaer for ny og gammel spesialistutdanning - allmennmedisin

Disse attestene/skjemaene trenger du underveis i utdanningen din, og de må være ferdig utfylt når du skal søke om spesialistgodkjenning.

Ny spesialistutdanning

Hvis tjenesten er gjennomført før 1. mars 2019:

Hvis tjenesten er gjennomført etter 1. mars 2019:

Veiledning for uttak av rapport fra kompetanseportalen som viser status for læringsmål (pdf.)

Gammel ordning:

Først publisert: 31.08.2020