Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.3. Diagnosekriterier for multippel sklerose

Attakkpreget multippel sklerose (RRMS)

Diagnosen RRMS baseres på objektiv påvisning av sykdomsaktivitet spredt i tid (to eller flere attakk) og sted (to eller flere lesjoner) i sentralnervesystemet. Den enkleste situasjonen er derfor en pasient som har fått påvist to attakk med utfall fra to ulike steder i sentralnervesystemet. En bør likevel alltid gjøre MR-undersøkelse og ryggmargsvæskeanalyser for å bekrefte diagnosen og samtidig utelukke annen mer sannsynlig årsak til aktuelle symptomer og utfall. Dersom MS mistenkes, men det likevel ikke er holdepunkt for minst to attakk eller to kliniske lesjoner i sentralnervesystemet, kan funn ved MR gi støtte for sykdomsaktivitet spredt i tid og sted i sentralnervesystemet. I slike tilfeller må en likevel være særlig varsom og forsikre seg om at det ikke foreligger en annen årsak til aktuelle symptomer og utfall.

I tilfeller hvor anamnese og klinikk kun gir holdepunkt for ett attakk (med eller uten holdepunkt ved MR for spredt sykdom i sentralnervesystemer) og det ikke er holdepunkt ved MR for sykdom spredt i tid, kalles tilstanden klinisk isolert syndrom (engelsk; clinically isolated syndrome; CIS) [3].

Ved atypisk klinisk presentasjon eller respons på behandling, og/eller atypiske funn ved MR-undersøkelse bør en være varsom og gjøre grundige differensialdiagnostiske vurderinger [6], særlig om nevromyelitis optica spektrum sykdommer [7] og akutt disseminert enchefalomyelitt [8]. Blodprøveundersøkelser bør individualiseres og tilpasses sykehistorie og funn ved utredning.

Primær progressiv multippel sklerose (PPMS)

Diagnosen PPMS stilles når det foreligger minst et års sykehistorie med progredierende utvikling av utfall fra sentralnervesystemet i kombinasjon med karakteristiske funn ved MR-undersøkelse og eventuelt ryggmargsvæskeanalyser. Ofte vil dette kjennetegnes ved gradvis økende funksjonstap i bena, over tid også i armene og bulbært i tillegg til autonome dysfunksjon i blære og tarm. I slike tilfeller kreves det ekstra varsomhet i forhold til differensialdiagnoser som gir progredierende nevrologiske utfall [3][6].


Tabell diagnosekriterier. Multippel sklerose (MS)

Kliniske attakker

Objektive kliniske lesjoner

Tilleggskriterier

Attakkpreget multippel sklerose (RRMS)

≥2

≥2

Ingen - men tilleggsundersøkelser (MR og ryggmargsvæske) bør gjennomføres for å utelukke andre diagnoser. Ved normal MR og/eller ryggmargsvæskeanalyse må en være ekstra varsom ved diagnosesetting.

≥2

1 + sikre anamnestiske opplysninger om et typisk attakk

≥2

1

Spredning i områder i sentralnervesystemet påvist ved:

 • MR eller
 • Avvente et nytt klinisk attakk med lokalisasjon et annet sted i sentralnervesystemet

1

≥2

Spredning i tid påvist ved:

 • MR eller
 • Nytt klinisk attakk

Klinisk isolert syndrom (clinically isolated syndrome; CIS)

1

1

Spredning i områder i sentralnervesystemet påvist ved:

 • MR eller
 • Avvente et nytt klinisk attakk med annen lokalisasjon

og
Spredning i tid påvist ved:

 • MR eller
 • Avvente et nytt klinisk attakk
 

Primær progressiv multippel sklerose (PPMS)

Minst ett år

(retro- eller prospektiv) sykdomsprogresjon

og 2 av følgende 3 kriterier:

 • Spredning av hjernelesjoner påvist ved MR; en eller flere T2-lesjon(er) i minst et ­typisk sted i sentralnervesystemet for MS (periventrikulært, juxtakortikalt eller infratentorielt)
 • Spredning av ryggmargslesjoner påvist ved MR; to eller flere T2-lesjoner i ryggmargen
 • Patologisk ryggmargsvæske (oligoklonale bånd ved isoelektrisk fokusering og/ eller forhøyet IgG-indeks)

 

Referanser

[3] Polman CH, Reingold SC, Banwell B et al : Diagnostic criteria for multiple sclerosis: 2010 revisions to the McDonald criteria.. Annals of neurology 2011;69(2):292-302- Pubmed Tidsskrift
[6] Miller DH, Weinshenker BG, Filippi M et al : Differential diagnosis of suspected multiple sclerosis: a consensus approach.. Multiple sclerosis (Houndmills, Basingstoke, England) 2008;14(9):1157-74- Pubmed Tidsskrift
[7] Wingerchuk DM, Banwell B, Bennett JL et al : International consensus diagnostic criteria for neuromyelitis optica spectrum disorders.. Neurology 2015;85(2):177-89- Pubmed Tidsskrift
[8] Tenembaum SN : Acute disseminated encephalomyelitis.. Handbook of clinical neurology 2013;112 1253-62- Pubmed Tidsskrift
 

Sist faglig oppdatert: 30. mai 2017