Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Beslutninger i Nye Metoder om bruk av sykdomsmodulerende legemidler

I tabellene nedenfor finnes en oversikt over aktuelle legemidler til behandling av MS med tilhørende beslutninger i Nye Metoder.

Nye metoder er et nasjonalt system for innføring og utfasing av metoder i spesialisthelsetjenesten (nyemetoder.no)

Tabell 1: Sykdomsmodulerende legemidler som kan brukes ved oppstart av behandling for multippel sklerose

Legemiddel Bruksområde Dato siste beslutning Lenke Nye metoder
Alemtuzumab RRMS hos voksne 18.11.2019 Alemtuzumab (Lemtrada) (nyemetoder.no)
Dimetylfumarat RRMS hos voksne 18.11.2019 Dimetylfumarat (Tecfidera) (nyemetoder.no)
Fingolimod 0,5 mg RRMS 21.03.2022 Fingolimod (Gilenya) (nyemetoder.no)
Glatirameracetat RRMS hos voksne 16.11.2015 Glatirameracetat (Copaxone) (nyemetoder.no)
Interferon beta-1a RRMS hos voksne 18.11.2019 Legemidler, inkludert off-label behandlingen rituksimab (Mabthera) ved RRMS - fullstendig metodevurdering (nyemetoder.no)
Interferon beta-1b RRMS og aktiv SPMS hos voksne 18.11.2019 Legemidler, inkludert off-label behandlingen rituksimab (Mabthera) ved RRMS - fullstendig metodevurdering (nyemetoder.no)
Kladribin RRMS hos voksne 18.11.2019 Kladribin (Mavenclad) (nyemetoder.no)
Ozanimod RRMS hos voksne 21.09.2020 Ozanimod (Zeposia) (nyemetoder.no)
Peginterferon beta 1a RRMS hos voksne 21.08.2019 Pegylert interferon beta-1a (Plegridy) (nyemetoder.no)
Ponesimod RRMS hos voksne 31.05.2021 Ponesimod (Ponvory) (nyemetoder.no)
Rituksimab RRMS og aktiv PPMS

18.11.2019

25.05.2020

Legemidler, inkludert off-label behandlingen rituksimab (Mabthera) ved RRMS - fullstendig metodevurdering (nyemetoder.no)


Legemidler, inkludert off-label behandlingen rituksimab (Mabthera) ved PPMS - fullstendig metodevurdering

Teriflunomid RRMS hos barn, ungdom og voksne 22.11.2021

Teriflunomide (Aubagio) (nyemetoder.no)

Teriflunomid (Aubagio) - Indikasjon II (nyemetoder.no)

Daklizumab RRMS hos voksne 27.02.2017 Trukket fra markedet grunnet alvorlige bivirkninger

 

Tabell 2: Sykdomsmodulerende legemidler med begrensninger i bruk ved MS.

Legemiddel Bruksområde Begrensninger for bruk Dato siste beslutning Lenke Nye metoder
Natalizumab  RRMS hos voksne Ingen nye pasienter. Kun videreføre behandling hos pasienter som allerede behandles 18.11.2019

Natalizumab (Tysabri) (nyemetoder.no)

Natalizumab Oppstart av sykdomsmodulerende behandling hos pasienter med RRMS, ikke bærer av JC-virus, og økt risiko (se vedtak) for alvorlig forløp av covid-19 og alder > 50 år.

Det kan gjøres unntak for pasienter med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, som ikke er bærere av John-Cunningham (JC)-virus, og med risikofaktorer for alvorlig covid-19.

22.11.2021 Natalizumab (Tysabri) - Indikasjon V (nyemetoder.no)

Tabell 3: Sykdomsmodulerende legemidler som ikke kan brukes ved behandling av MS.

Legemiddel Bruksområde Dato siste beslutning Lenke Nye metoder
Diroksimelfumarat RRMS hos voksne Til vurdering Diroksimelfumarat - (nyemetoder.no)
Fingolimod RRMS hos barn og unge 24.02.2020 Fingolimob (Gilenya) - Indikasjon II (nyemetoder.no)
Natalizumab For undergrupper av pasienter med attakkpreget multippel sklerose (RRMS) 30.03.2020 Natalizumab (Tysabri) - Indikasjon II (nyemetoder.no)
Natalizumab Behandling av MS-pasienter med behov for vaksiner eller med særlig høy risiko for alvorlig forløp av infeksjoner Til vurdering Natalizumab (Tysabri) - Indikasjon III (nyemetoder.no)
Natalizumab RRMS - subkutan 27.09.2021 (revurdert) Natalizumab (Tysabri) - Indikasjon IV (nyemetoder.no)
Ofatumumab RRMS hos voksne 27.09.2021 (revurdert) Ofatumumab (Kesimpta) - Indikasjon IV (nyemetoder.no)
Okrelizumab RRMS hos voksne 27.09.2021 (revurdert) Ocrelizumab (Ocrevus) (nyemetoder.no)
Okrelizumab aktiv PPMS 25.05.2020 Ocrelizumab (Ocrevus) - Indikasjon II (nyemetoder.no)
Siponimod SPMS hos voksne 21.06.2021 Siponimod (Mayzent) (nyemetoder.no)

Først publisert: 14.09.2022 Sist faglig oppdatert: 14.09.2022 Se tidligere versjoner