Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Beslutninger i Nye Metoder om bruk av sykdomsmodulerende legemidler

I tabellene nedenfor finnes en oversikt over aktuelle legemidler til behandling av MS med tilhørende beslutninger i Nye Metoder.

Nye metoder er et nasjonalt system for innføring og utfasing av metoder i spesialisthelsetjenesten (nyemetoder.no)

Tabell 1: Sykdomsmodulerende legemidler som kan brukes ved oppstart av behandling for multippel sklerose

LegemiddelBruksområdeDato siste beslutningLenke Nye metoder
AlemtuzumabRRMS hos voksne18.11.2019Alemtuzumab (Lemtrada) (nyemetoder.no)
DimetylfumaratRRMS hos voksne18.11.2019Dimetylfumarat (Tecfidera) (nyemetoder.no)
Fingolimod 0,5 mgRRMS21.03.2022Fingolimod (Gilenya) (nyemetoder.no)
GlatirameracetatRRMS hos voksne16.11.2015Glatirameracetat (Copaxone) (nyemetoder.no)
Interferon beta-1aRRMS hos voksne18.11.2019Legemidler, inkludert off-label behandlingen rituksimab (Mabthera) ved RRMS - fullstendig metodevurdering (nyemetoder.no)
Interferon beta-1bRRMS og aktiv SPMS hos voksne18.11.2019Legemidler, inkludert off-label behandlingen rituksimab (Mabthera) ved RRMS - fullstendig metodevurdering (nyemetoder.no)
KladribinRRMS hos voksne18.11.2019Kladribin (Mavenclad) (nyemetoder.no)
OzanimodRRMS hos voksne21.09.2020Ozanimod (Zeposia) (nyemetoder.no)
Peginterferon beta 1aRRMS hos voksne21.08.2019Pegylert interferon beta-1a (Plegridy) (nyemetoder.no)
PonesimodRRMS hos voksne31.05.2021Ponesimod (Ponvory) (nyemetoder.no)
RituksimabRRMS og aktiv PPMS

18.11.2019

25.05.2020

Legemidler, inkludert off-label behandlingen rituksimab (Mabthera) ved RRMS - fullstendig metodevurdering (nyemetoder.no)


Legemidler, inkludert off-label behandlingen rituksimab (Mabthera) ved PPMS - fullstendig metodevurdering

TeriflunomidRRMS hos barn, ungdom og voksne22.11.2021

Teriflunomide (Aubagio) (nyemetoder.no)

Teriflunomid (Aubagio) - Indikasjon II (nyemetoder.no)

DaklizumabRRMS hos voksne27.02.2017Trukket fra markedet grunnet alvorlige bivirkninger

 

Tabell 2: Sykdomsmodulerende legemidler med begrensninger i bruk ved MS.

LegemiddelBruksområdeBegrensninger for brukDato siste beslutningLenke Nye metoder
Natalizumab RRMS hos voksneIngen nye pasienter. Kun videreføre behandling hos pasienter som allerede behandles18.11.2019

Natalizumab (Tysabri) (nyemetoder.no)

NatalizumabOppstart av sykdomsmodulerende behandling hos pasienter med RRMS, ikke bærer av JC-virus, og økt risiko (se vedtak) for alvorlig forløp av covid-19 og alder > 50 år.

Det kan gjøres unntak for pasienter med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, som ikke er bærere av John-Cunningham (JC)-virus, og med risikofaktorer for alvorlig covid-19.

22.11.2021Natalizumab (Tysabri) - Indikasjon V (nyemetoder.no)
Natalizumab

Brobehandling for pasienter med multippel sklerose som skal starte eller skifte til behandling med CD20-antistoffer.

Aktuelle pasienter er MS-pasienter med generelt øket risiko for infeksjon som:
eldre (>65 år)
pasienter med hjertesykdom, lungesykdom, diabetes, eller annen kronisk sykdom som gir økt infeksjonstendens
pasienter med en høy invaliditetsgrad (EDSS >6, dvs. oftest avhengig av ganghjelpemidler i det daglige). 
18.03.24Nyemetoder - atalizumab-indikasjon-vi
OfatumumabBehandling av voksne med RRMS med aktiv sykdom definert ved kliniske eller bildediagnostiske funnOfatumumab innføres til behandling av voksne med relapserende former for multippel sklerose (RMS) med aktiv sykdom definert ved kliniske eller bildediagnostiske funn når annet, rimeligere anti-CD20 antistoff er vurdert uegnet. 
Behandlingen kan tas i bruk fra 01.04.2023
20.02.2023Ofatumumab (Kesimpta) - Indikasjon IV (nyemetoder.no)

Tabell 3: Sykdomsmodulerende legemidler som ikke kan brukes ved behandling av MS.

LegemiddelBruksområdeDato siste beslutningLenke Nye metoder
DiroksimelfumaratRRMS hos voksneTil vurderingDiroksimelfumarat - (nyemetoder.no)
FingolimodRRMS hos barn og unge24.02.2020Fingolimob (Gilenya) - Indikasjon II (nyemetoder.no)
NatalizumabFor undergrupper av pasienter med attakkpreget multippel sklerose (RRMS)30.03.2020Natalizumab (Tysabri) - Indikasjon II (nyemetoder.no)
NatalizumabBehandling av MS-pasienter med behov for vaksiner eller med særlig høy risiko for alvorlig forløp av infeksjonerTil vurderingNatalizumab (Tysabri) - Indikasjon III (nyemetoder.no)
NatalizumabRRMS - subkutan27.09.2021 (revurdert)Natalizumab (Tysabri) - Indikasjon IV (nyemetoder.no)
OfatumumabRRMS hos voksne27.09.2021 (revurdert)Ofatumumab (Kesimpta) - Indikasjon IV (nyemetoder.no)
OkrelizumabRRMS hos voksne27.09.2021 (revurdert)Ocrelizumab (Ocrevus) (nyemetoder.no)
OkrelizumabAktiv PPMS25.05.2020Ocrelizumab (Ocrevus) - Indikasjon II (nyemetoder.no)
SiponimodSPMS hos voksne21.06.2021Siponimod (Mayzent) (nyemetoder.no)

Først publisert: 14.09.2022 Siste faglige endring: 30.04.2024 Se tidligere versjoner